Seminarium Wydziałowe 28.11.2019
21 listopada 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

28 listopada 2019 (czwartek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr RÓŻA SZWEDA
(Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development, Wrocław)

wygłosi wykład

„Sequence-defined polymers – polymers that can mimic functions
displayed by natural macromolecules”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.

Abstrakt


Dni Erasmusa na UW

26 i 28 listopada na UW odbędą się Dni Erasmusa organizowane przez Erasmus Student Network oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UW. Podczas dni będzie można dowiedzieć się co zrobić, aby wyjechać na zagraniczne studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+.

Jak ubiegać się o stypendium z programu, jak przygotować się do wyjazdu, jakie są różnice w życiu studenckim w poszczególnych państwach biorących udział w programie? To tylko niektóre z pytań, na które będzie można znaleźć odpowiedź podczas rozmów z uczestnikami wymiany oraz osobami odpowiedzialnymi za realizację programu Erasmus+ na UW.

Organizatorzy zapraszają na spotkania 26 i 28 listopada. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Wydziale Biologii. Stoisko z informacjami na temat studiów i praktyk za granicą będzie czynne 26 listopada (wtorek) w godz. 10.00-16.00 w holu wydziału.

Drugie spotkanie odbędzie się 28 listopada (czwartek) w Bibliotece Uniwersyteckiej. W godz. 10.00-16.00 będzie można skorzystać ze stoiska informacyjnego, a o godz. 16.00 uczestnicy programu oraz pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą spotkają się z osobami zainteresowanymi wymianą zagraniczną w sali nr 256 w BUW.

Dni Erasmusa (Erasmus Days) są organizowane każdego roku przez Erasmus Student Network działającą przy UW oraz Biuro Współpracy z Zagranicą. Celem corocznych spotkań jest upowszechnianie idei studiowania w wielu krajach i nawiązywania międzynarodowych kontaktów, a także promowanie otwartości na różnorodność, zdobywania międzynarodowego doświadczenia oraz tworzenia relacji z osobami przyjeżdżającymi na UW z innych krajów.

Szczegółowe informacje o Erasmus Days 2019 >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie informacyjne 4EU+

5 grudnia w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie” finansowanego przez program Erasmus+. Mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie społeczności UW.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >> Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbyła się 7 listopada w Brukseli.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym sojuszu zapraszani są:

  • studenci i doktoranci, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw edukacyjnych 4EU+,
  • pracownicy UW, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe we współpracy z pozostałymi pięcioma uczelniami Sojuszu 4EU+.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 5 grudnia w godzinach od 09:00 do 11:30 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wydarzenie na Facebooku >>

Rejestracja na spotkanie:

bob.strony.uw.edu.pl

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Senat wskazał 6 osób do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

Senat UW wskazał 6 osób do Uniwersyteckiej rady ds. Kształcenia. Zgodnie ze Statutem UW w skład rady wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów.

Podczas posiedzenia 16 października senatorowie UW wskazali 5 osób do URK, na kolejnym posiedzeniu – 20 listopada – wybrali szóstą osobę.

Osoby wskazane do Uniwersyteckiej rady ds. Kształcenia przez Senat UW

  • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
  • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • dr Magdalena Markowska – Wydział Biologii
  • dr Małgorzata Sieńczewska – Wydziału Polonistyki
  • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

Uchwała nr 479 Senatu UW z 16 października 2019 r. (pdf)
Uchwała nr 484 Senatu UW z 20 listopada 2019 r. (pdf)

Osoby wskazane do URK przez Senat zostały wyłonione spośród 18 kandydatur zgłoszonych wcześniej przez senatorów.

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia zostały opisane w Statucie UW (pdf) oraz Regulaminie studiów na UW (pdf). URK zajmować się będzie koordynowaniem działań strategicznych uczelni dotyczących kształcenia oraz czuwaniem nad realizacją polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji oraz organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia – prezentacja (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl