Terminarz czynności wyborczych

Uczelnia Komisja Wyborcza przyjęła terminarz czynności wyborczych. Głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na rektora odbędzie się 3 marca. Wybory rektora oraz członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędą się 22 kwietnia 2020 roku.

Zasady wyboru i odwoływania organów oraz innych podmiotów na uniwersytecie reguluje Statut UW – Dział IV (pdf) przyjęty 26 czerwca 2019 r. przez Senat UW.

Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych >>

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła również uchwały w sprawie: (1) szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów; (2) ustalenia wzorów formularzy; (3) określenia wzorów kart do głosowania.

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-24 zostali wybrani przez Senat UW podczas posiedzenia 16 października 2019 r. (uchwała):

 • prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych,
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki,
 • dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Historyczny,
 • dr hab. Andrzej Okołów – Wydział Fizyki,
 • dr hab. Jacek Pasieczny – Wydział Zarządzania,
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
 • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • mgr Anna Maria Bielecka – doktorantka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Magdalena Piśko – studentka, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 • Zuzanna Śniecińska – studentka, Wydział Prawa i Administracji.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 12 listopada 2019

Data ostatniej modyfikacji: 12 listopada 2019