Wykład z ciekawej chemii 14.11.2019
07 listopada 2019

Dnia 14 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra Michała Wójcika pt.: „Chemia organiczna w nanotechnologii. Nanomedycyna i nowe materiały”.

Serdecznie zapraszamy!


UW dofinansuje nowatorskie programy dydaktyczne

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają umiędzynarodowienie studiów i współpracę interdyscyplinarną.

W konkursie o dofinansowanie mogą wziąć udział jednostki, które mają pomysły na zupełnie nowe studia lub udoskonalenie już prowadzonych. Pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania z FID mają projekty realizujące program dydaktyczny w całości w językach obcych oraz projekty zgłaszane i prowadzone wspólnie przez co najmniej 2 jednostki dydaktyczne UW.

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich. Na stronie Biura dostępne są szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania oraz wzór wniosku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Międzynarodowy Dzień Informacyjny na UW

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020.

Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżet konkursów to 223 mln euro.

Organizatorami wydarzenia (przy wsparciu Komisji Europejskiej) są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, COSMOS2020plus (Sieć Punktów Kontaktowych SPACE) oraz Uniwersytet Warszawski.

Podczas wydarzenia eksperci przedstawią zasady najbliższych konkursów oraz wstępne założenia nowego programu ramowego UE Horyzont Europa, który zastąpi program Horyzont 2020. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z innymi programami kosmicznymi UE w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Częścią wydarzenia są również międzynarodowe spotkania brokerskie, które będą okazją dla uczestników do nawiązania współpracy technologicznej, partnerstwa biznesowego i badawczego w ramach ostatnich konkursów Space.

Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Uczestników obowiązuje rejestracja. Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia. Informacje w języku polskim dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl