Trwają prace przygotowawcze do inwestycji programu wieloletniego

Trwa przetarg na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów architektonicznych dla trzech kolejnych inwestycji programu wieloletniego. W 2020 roku zostaną ogłoszone konkursy, które wyłonią najlepsze projekty: nowego domu studenckiego na Ochocie, rozbudowanego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budynku naukowo–dydaktycznego przy ul. Furmańskiej.

Przetarg dotyczy udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla trzech nierealizowanych dotychczas inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”:

  • budowy domu studenckiego na Ochocie,
  • rozbudowy Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Ochocie,
  • budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej na rzecz rozwoju nauk społecznych na UW.

Ogłoszenie pierwszego z konkursów, na budowę domu studenckiego na Ochocie, planowane jest w marcu 2020 roku. Ogłoszenie pozostałych konkursów zgodnie z planem odbędzie się w maju (CSiR) oraz w październiku 2020 roku (budynek przy ul. Furmańskiej).

Informacje szczegółowe o przetargu na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UW. Oferty można składać do 8 listopada, do godz. 10.00.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Jedna z realizowanych dotychczas 10 inwestycji, przebudowa podziemi BUW na cele sportowe, właśnie została zakończona. 30 października odbyło się oficjalne otwarcie nowej przestrzeni sportowej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 04 listopada 2019

Data ostatniej modyfikacji: 08 listopada 2019