Projekt Statutu Federacji UW i WUM
23 października 2019

Senaty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Federacji UW i WUM. Dokument – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – został 28 października przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszych uzgodnień. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020.

Federalizacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym była przedmiotem obrad podczas trzech kolejnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 września senatorowie dyskutowali o koncepcji współpracy obu uczelni, przygotowanej przez zespoły ds. federalizacji powołane w grudniu 2018 roku przez rektorów UW i WUM. 25 września zaprezentowano Senatowi pierwszy projekt Statutu Federacji. Uwagi, które pojawiły się w trakcie obrad zostały uwzględnione w drugiej wersji projektu, którą senatorom przedstawiono 16 października. Podczas tego posiedzenia Senat UW pozytywnie zaopiniował projekt Statutu.

21 października dokument został także pozytywnie zaopiniowany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dokumencie opisano zadania federacji, a także kompetencje poszczególnych organów (prezydenta, rady, zgromadzenia). W projekcie uwzględniono też możliwość prowadzenia wspólnej szkoły doktorskiej oraz sprawy związane z gospodarką i mieniem przyszłej federacji.

Projekt Statutu Federacji UW i WUM

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne 30.10.2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki Chemiczne
Uniwersytetu Warszawskiego
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 30 października 2019 r. (środa), o godz. 14:00
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Laureatka konkursu NCN MINIATURA 3

Naukowiec z Wydziału Chemii otrzymał dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 3 ogłoszonego 17 czerwca 2019 r.

Laureatką konkursu MINIATURA 3 została:

  • dr Katarzyna Sęktas, projekt pt.: „Związki antyandrogenne o wielocelowym profilu działania w komórkach nowotworowych”, kwota finansowania: 49126 PLN.

Serdecznie gratulujemy!