Oferta pracy dla stypendysty – studenta w projekcie OPUS 15 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty – studenta w projekcie badawczym OPUS 15 „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront.  Termin przesyłania dokumentów upływa 27 października 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 21 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 27 października 2019