Oferta pracy dla stypendysty – studenta w projekcie OPUS 15 NCN
21 października 2019

Oferta zatrudnienia stypendysty – studenta w projekcie badawczym OPUS 15 „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Dominik Gront.  Termin przesyłania dokumentów upływa 27 października 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie EURAMET HORYZONT 2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 14 November 2019. For more info see >> eng