„Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Najlepsi z najlepszych 4.0”. Wśród 117 nagrodzonych studenckich pomysłów jest 9 projektów z UW, w tym jeden projekt z Wydziału Chemii.

Opiekun naukowy: dr Michał Wójcik

Zespół studentów: Szymon Szostak, Piotr Kuczyński, Barbara Śliwa, Natalia Kołsut

Tytuł projektu: „Nanocząstki palladu, platyny i ich domieszkowane odpowiedniki jako platformy do otrzymywania nowoczesnych nośników leków, stosowane w walce z nowotworem trzustki”

Przyznana kwota finansowania: 187 110,00 PLN

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 17 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 18 listopada 2019