Ostrzeżenie o ataku phishingowym
16 października 2019

W ostatnim czasie Inspektor Ochrony Danych UW dostaje sygnały o otrzymywaniu wiadomości e-mail od nadawców podszywających się pod rektora UW i całą uczelnię. IOD UW ostrzega, by nie odpowiadać na takie listy, nie klikać w linki w nich zawarte oraz nie otwierać dołączonych do wiadomości plików. Może to skutkować naruszeniem bezpieczeństwa i danych osobowych.

Do Inspektora Ochrony Danych UW docierają w ostatnim czasie zgłoszenia o otrzymywaniu wiadomości e-mail, w których temacie zawarte są sformułowania:

  • Zapytanie o wycenę (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) UNI784/WA987;
  • Uniwersytet Warszawski Żądanie oferty cenowej.

W treści takiego maila znajduje się prośba o przesłanie nieokreślonej oferty. W rzeczywistości jest to atak phishingowy, czyli metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji albo nakłonienia ofiary do określonych działań.

Phishing jest metodą oszustwa, której ofiarą padają coraz liczniejsze instytucje publiczne i firmy prywatne. Stąd też ich pracownicy, ale też użytkownicy serwisów społecznościowych czy aplikacji internetowych powinni zachować szczególną czujność na wypadek otrzymania budzących wątpliwości wiadomości, zwłaszcza takich, które zawierają prośby o ujawnienie danych osobowych, haseł, loginów etc.

IOD UW przestrzega, by nie odpowiadać na otrzymaną wiadomość, nie klikać w linki w niej zawarte oraz nie otwierać załączonych do wiadomości plików, ponieważ może to skutkować naruszeniem bezpieczeństwa informacji i danych osobowych adresatów.

Nadawcy maila podszywają się pod Uniwersytet Warszawski, wykorzystując wizerunek uczelni oraz rektora UW. Także treść maila sugeruje, iż nie jest to wiadomość wysłana z UW. Sprawcy posługują się adresami mailowymi zbliżonymi do tych rzeczywiście funkcjonujących w domenach UW.

Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail wzbudza wątpliwość, należy przerwać czynność i natychmiast skontaktować się z działem IT, który udzieli stosownej pomocy.

Poradnik „Jak postępować w przypadku fałszywych wiadomości e-mail?”

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na organizację szkół letnich na UW

Ruszyła nowa tura konkursu na organizację szkół letnich dla studentów i doktorantów. Wnioski mogą składać wszystkie uniwersyteckie jednostki. Terminy upływają 29 listopada i 2 grudnia.

Wszystkie jednostki Uniwersytetu Warszawskiego zainteresowane przygotowaniem w 2020 roku szkoły letniej dla studentów lub doktorantów mogą wziąć udział w nowej turze konkursu organizowanego w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Istnieje możliwość zaplanowania szkoły letniej w formie wyjazdowej lub stacjonarnej. Można ja przygotować samodzielnie bądź we współpracy z innymi jednostkami.

Dzięki dofinansowaniu z Programu ZIP w 2020 roku zostaną zorganizowane:

  • co najmniej trzy wyjazdowe szkoły letnie dla studentów;
  • co najmniej dwie stacjonarne szkoły letnie dla studentów;
  • co najmniej trzy stacjonarne szkoły letnie dla doktorantów;
  • co najmniej trzy wyjazdowe szkoły letnie dla doktorantów.

Z ich oferty będą mogli skorzystać doktoranci albo studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia, jak również trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Każda szkoła letnia dla studentów powinna trwać przynajmniej 10 dni. Na organizację szkół stacjonarnych jednostki mogą otrzymać do 52 450 zł, a na organizację wyjazdowych – 82 450 zł. W obu przypadkach w każdej szkole letniej powinno wziąć udział przynajmniej 17 studentów.

Każda doktorancka szkoła letnia – stacjonarna i wyjazdowa – powinna, podobnie jak w przypadku szkół dla studentów, trwać przynajmniej 10 dni. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. Budżet szkoły stacjonarnej wynosi 56 700 zł, a szkoły wyjazdowej – 73 950 zł.

Wnioski ws. organizacji szkoły letniej dla doktorantów można składać do 29 listopada (wyniki zostaną ogłoszone 12 grudnia). Termin składania wniosku o organizację szkoły letniej dla studentów upływa 2 grudnia (wyniki zostaną ogłoszone 18 grudnia).

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursów i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu ZIP >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl