Zajęcia sportowe w podziemiach BUW

Studenci i pracownicy UW wkrótce będą mogli korzystać z sal sportowych w nowej lokalizacji. W przebudowanych podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbywać się będą zajęcia m.in. z gimnastyki i tańca.

W przebudowanych podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 powstała przestrzeń, w której odbywać się będą zajęcia wychowania fizycznego dla studentów oraz zajęcia sportowe dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Warszawskiego. W nowej lokalizacji organizowane będą zawody, turnieje, pokazy i imprezy o charakterze sportowym skierowane do całej społeczności akademickiej UW.

Pierwsze zajęcia w podziemiach BUW rozpoczną się w środę, 16 października. W nowo powstałej przestrzeni studenci UW będą mogli brać udział w zajęciach z aerobiku, body shape, ergometru wioślarskiego, ergo fitnessu, treningu funkcjonalnego, fitballu, jogi akademickiej i korektywy. Dostępne będą również, takie zajęcia jak: pilates, rowing cross, siłownia, stretching, sensoryczny trening stabilizacyjny, szermierka rekreacyjna, tenis stołowy, taniec towarzyski oraz zdrowy kręgosłup.

W ramach aktywności sportowych adresowanych do pracowników odbywać się będą ćwiczenia z gimnastyki, zdrowego kręgosłupa, latino body shape, tenisa stołowego, siłowni i tańca jazzowego.

Więcej informacji na temat oferty zajęć dla pracowników i studentów znajduje się pod adresem: http://wfisport.uw.edu.pl/

Oficjalne otwarcie pomieszczeń sportowych w podziemiach BUW odbędzie się 30 października. Adaptacja podziemi BUW na cele sportowe jest jedną z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Cele programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”:

1. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych
2. większe umiędzynarodowienie uczelni
3. rozwój programu kształcenia przez całe życie
4. rozwój przedsiębiorczości akademickiej
5. wspieranie innowacyjnych form kształcenia
6. podnoszenie jakości życia publicznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2019