Rady naukowe dyscyplin–kompetencje, liczebność,sposób wyłaniania

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW.

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW (pdf)

Rady naukowe dyscyplin – prezentacja (pdf)

W najbliższym czasie na stronie głównej UW ukażą się też materiały na temat innych zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu wprowadzonych przez nowy Statut UW, w tym: rad dydaktycznych i nowej roli prodziekana ds. studenckich, szkół doktorskich i procedury nadawania stopni, spraw pracowniczych (konkursów, awansów, ocen pracowniczych, pensum).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 listopada 2019