Inauguracja III etapu UMC – Polska [RELACJA]

Dnia 21 września 2019 roku w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Inauguracja III etapu Uniwersytetu Młodego Chemika.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem uczestników – uczniów i badaczy przez Prodziekan ds. studenckich dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręgę, kierownik projektu POWR, w ramach którego realizowany jest UMC PL. Następnie zgodnie z tradycją akademicką został wygłoszony wykład inauguracyjny przez dr hab. Elżbietę Megiel, zatytułowany ,,Czy „plastik” może być przyjazny środowisku?”.

Celem uroczystości było umożliwienie spotkania uzdolnionych uczniów z całej Polski z naukowcami z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia młodych stażystów do swoich projektów naukowych. Młodzi adepci nauki zostali wprowadzeni przez opiekunów w tematykę badań (przegląd literatury fachowej) oraz plan badań realizowanych w ramach staży naukowych. Tego samego dnia zespoły badawcze rozpoczęły pracę w projektach ze swoimi opiekunami.

Trzecia część projektu Uniwersytet Młodego Chemika obejmie realizowanie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych staży o charakterze naukowym w laboratoriach grup badawczych Wydziału Chemii UW. Oferta realizowanych projektów naukowych została stworzona na podstawie badań aktualnie prowadzonych na Wydziale Chemii UW. W jej skład wchodzi szeroki wybór zagadnień: od alternatywnych źródeł energii, biochemii, syntezy chemicznej, poprzez projekty związane ze spektroskopią i analizą strukturalną, aż do badań z zakresu chemii kwantowej.

III etap Uniwersytetu Młodego Chemika stworzy uczestnikom niepowtarzalną okazję do zapoznania się z charakterem pracy w ośrodku naukowym oraz umożliwi im dyskusję z aktywnymi zawodowo naukowcami. W III etapie weźmie udział 64 uczniów, którzy wykazali się wiedzą chemiczną w I etapie i zaangażowaniem w zajęcia laboratoryjne i językowe podczas II etapu. Młodzi badacze będą realizować projekty naukowe trwające po 48 godzin lekcyjnych w 2-osobowych grupach. Po zakończeniu badań i pracy nad uzyskanymi danymi młodzi adepci nauki przedstawią wyniki realizowanych przez siebie eksperymentów (laboratoryjnych i myślowych) podczas dwudniowego konwersatorium (UMC droga do nauki – mikro-konferencja naukowa) oraz otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażach badawczych na Wydziale Chemii UW.


Data publikacji: 10 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 listopada 2019