Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana
10 października 2019

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii przyznana za badania nad bateriami litowo-jonowymi.

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rewolucję, z której korzystamy wszyscy. Chodzi o baterie litowo-jonowe, które zasilają nasze telefony, komputery i samochody elektryczne. To właśnie dzięki tej baterii możemy być mobilni. Laureatami Nobla zostali trzej naukowcy John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino.

 

W „Faktach TVN” komentowali eksperci z Wydziału Chemii UW – prof. dr hab. Rafał Siciński i prof. dr hab. Paweł Kulesza.

 

Materiał wideo:

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/nagroda-nobla-2019-w-dziedzinie-chemii-za-rozwoj-baterii-litowo-jonowych,976066.html?fbclid=IwAR0X3VTAYRykHBphCgNpdhtC5CAfVrrzPiKZ6_A1bRuXmHC09sX9QyzArlg

 

Źródło: www.fakty.tvn24.pl


Inauguracja III etapu UMC – Polska [RELACJA]

Dnia 21 września 2019 roku w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Inauguracja III etapu Uniwersytetu Młodego Chemika.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem uczestników – uczniów i badaczy przez Prodziekan ds. studenckich dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręgę, kierownik projektu POWR, w ramach którego realizowany jest UMC PL. Następnie zgodnie z tradycją akademicką został wygłoszony wykład inauguracyjny przez dr hab. Elżbietę Megiel, zatytułowany ,,Czy „plastik” może być przyjazny środowisku?”.

Celem uroczystości było umożliwienie spotkania uzdolnionych uczniów z całej Polski z naukowcami z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia młodych stażystów do swoich projektów naukowych. Młodzi adepci nauki zostali wprowadzeni przez opiekunów w tematykę badań (przegląd literatury fachowej) oraz plan badań realizowanych w ramach staży naukowych. Tego samego dnia zespoły badawcze rozpoczęły pracę w projektach ze swoimi opiekunami.

Trzecia część projektu Uniwersytet Młodego Chemika obejmie realizowanie przez uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych staży o charakterze naukowym w laboratoriach grup badawczych Wydziału Chemii UW. Oferta realizowanych projektów naukowych została stworzona na podstawie badań aktualnie prowadzonych na Wydziale Chemii UW. W jej skład wchodzi szeroki wybór zagadnień: od alternatywnych źródeł energii, biochemii, syntezy chemicznej, poprzez projekty związane ze spektroskopią i analizą strukturalną, aż do badań z zakresu chemii kwantowej.

III etap Uniwersytetu Młodego Chemika stworzy uczestnikom niepowtarzalną okazję do zapoznania się z charakterem pracy w ośrodku naukowym oraz umożliwi im dyskusję z aktywnymi zawodowo naukowcami. W III etapie weźmie udział 64 uczniów, którzy wykazali się wiedzą chemiczną w I etapie i zaangażowaniem w zajęcia laboratoryjne i językowe podczas II etapu. Młodzi badacze będą realizować projekty naukowe trwające po 48 godzin lekcyjnych w 2-osobowych grupach. Po zakończeniu badań i pracy nad uzyskanymi danymi młodzi adepci nauki przedstawią wyniki realizowanych przez siebie eksperymentów (laboratoryjnych i myślowych) podczas dwudniowego konwersatorium (UMC droga do nauki – mikro-konferencja naukowa) oraz otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażach badawczych na Wydziale Chemii UW.


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS 16 NCN

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 16 nr 2018/31/B/ST4/00406 „Oddziaływania statyn z błonami biologicznymi – implikacje dla poszukiwań bezpiecznego systemu dostarczania leku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 listopada 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 16 project of no. 2018/31/B/ST4/00406 entitled „Interactions of statins with biological membranes – implications for safe systems of drug delivery” financed by Polish National Science Centre is open for application. Project leader: prof. Renata Bilewicz. Deadline for applications: 20 November 2019. For more info see >> eng


Wykład z ciekawej chemii 17.10.2019

Dnia 17 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra Wiktora Lewandowskiego pt.: „Biomimika, czyli jak efektywnie naśladować naturę”.

Serdecznie zapraszamy!