Studia częściowe za granicą w semestrze letnim 2019/2020
07 października 2019

Studenci i doktoranci, którzy chcieliby semestr letni roku akademickiego 2019/2020 spędzić na uczelni zagranicznej, mogą starać się o stypendium w ramach programu Erasmus+. Trwa trzecia tura kwalifikacji, a na łamach najnowszego numeru pisma uczelni „UW” można znaleźć relacje studentów, którzy wzięli udział w wymianie.

Oferta stypendialna dotyczy wyjazdów na studia częściowe. Na chętnych czekają miejsca na uniwersytetach w 28 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Stypendyści będą otrzymywać stypendium w wysokości od 400 do 500 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego wyjadą). Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia. Przy kwalifikacji pod uwagę brana jest średnia ocen w poprzednim roku akademickim oraz znajomość języka obcego.

Ostateczny termin składania dokumentów w ramach trzeciej tury kwalifikacji mija 15 października. Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa i wymaganych dokumentów udziela Biuro Współpracy z Zagranicą UW (p. Monika Satała, e-mail: monika.satala(at)adm.uw.edu.pl).

>> bwz.uw.edu.pl

Erasmusowe refleksje w piśmie „UW”

– Bardzo chciałam się przekonać, jak to jest studiować za granicą. Taki wyjazd wszechstronnie rozwija – uczy zaradności, samodzielności, otwartości na różnorodność, podnosi kompetencje językowe oraz społeczne. Sprawia, że student czuje się nie tylko Polakiem, ale także Europejczykiem – mówi Edyta Zbąska, studentka psychologii na UW, która odbyła studia częściowe w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Wypowiedzi innych uczestników studiów częściowych w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na łamach najnowszego numeru pisma uczelni „UW”

 

Źródło: www.uw.edu.pl