Powołanie członków rad naukowych dyscyplin

Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał członków 19 rad naukowych dyscyplin. Zgodnie z nowym Statutem UW członkowie powoływani przez rektora stanowią 1/3 składu każdej rady. Pozostali są wyłaniani w drodze wyborów, które zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się do 31 października.

Rady naukowe dyscyplin zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Rektor powołała na razie członków 19 rad, członkowie pozostałych 3 zostaną powołani wkrótce.

Członkowie rad naukowych dyscyplin powołani przez rektora UW

RBD Archeologia
RND Astronomia
RND Ekonomia i Finanse
RND Filozofia
RND Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
RND Literaturoznawstwo
RND Językoznawstwo
RND Nauki Biologiczne
RND Nauki Chemiczne
RND Nauki Fizyczne
RND Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
RND Nauki o Kulturze i Religii
RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie
RND Nauki o Sztuce
RND Nauki o Ziemi i Środowisku
RND Nauki Prawne
RND Nauki Socjologiczne
RND Pedagogika
RND Psychologia

Wybór członków rad

Termin wyborów pozostałych członków rad został ustalony w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września 2019 r. Zgodnie z dokumentem wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW powinien się odbyć do 31 października. Organizację czynności wyborczych powierzono 22 wydziałowym komisjom wyborczym. Liczbę wybieranych członków rad przedstawia wykaz z załącznika do uchwały nr 137 UKW z 18 września 2019 r.

W skład każdej rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 02 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 listopada 2019