Wydarzenia dla studentów zagranicznych
02 października 2019

Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że z entuzjazmem rozpoczynacie rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Welcome Point nieustannie stara się, żeby ten czas był dla Was przyjemny i pełen miłych doświadczeń.

Przygotowaliśmy dla Was w najbliższym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które gorąco Was zapraszamy.

 • 2 dyżury pomocy w rejestracji na zajęcia w USOS:
  4.10.2019 r., godz. 10:00 – 13:00, 5.10.2019 r., godz. 14:00 – 16:00
  budynek Samorządu Studentów UW przy małym dziedzińcu na Kampusie Głównym (piętro pierwsze, sala numer 200)
  http://welcome.uw.edu.pl/usos-registration-assistance-2/
 • Warsztaty z orientacji kulturowej
  –        11 – 12.10.2019 r. (studenci I roku studiów pierwszego stopnia)
  –        25 – 26.10.2019 r. (studenci I roku studiów drugiego stopnia)
  http://bit.ly/2oUOEU1
 • Gra terenowa na Kampusie Głównym – szczegóły wkrótce (Zarząd Samorządu Studentów)

Zapraszamy także do lektury naszego świeżutkiego przewodnika dla studentów zagranicznych:
https://drive.google.com/file/d/1rdIjJ18DM77pZNG86q_sn-9g1f05elxI/view?usp=sharing

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu, a w szczególności do udziału w wolontariacie wielokulturowym i rozpoczynających się już w najbliższy piątek 4 października spotkaniach na temat polskiej kultury: http://bit.ly/2oeIvC4

Więcej informacji na temat wydarzeń możecie znaleźć na naszej stronie internetowej i Facebooku:
http://welcome.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/groups/welcomeUW/

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy,
Zespół Welcome Point
welcome@uw.edu.pl, www.welcome.uw.edu.pl

 


Rady szkół doktorskich

Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał rady 4 szkół doktorskich działających na uniwersytecie: Międzydziedzinowej SD, SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, SD Nauk Społecznych, SD Nauk Humanistycznych.

Zgodnie z regulaminami szkół doktorskich UW w skład rad wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych (w przypadku rady międzydziedzinowej – dziedzin) reprezentowanych w szkole, przedstawiciele doktorantów, a także przedstawiciele instytucji współprowadzących szkołę.

Rada zajmuje się m.in. oceną działalności dyrektora szkoły, kontrolą finansów, a także opiniowaniem dokumentów takich jak: strategia szkoły, regulamin szkoły, program kształcenia.  Wspólnie z dyrektorem członkowie rady mają wypracować zasady prowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkoły.

Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Powołanie członków rad naukowych dyscyplin

Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał członków 19 rad naukowych dyscyplin. Zgodnie z nowym Statutem UW członkowie powoływani przez rektora stanowią 1/3 składu każdej rady. Pozostali są wyłaniani w drodze wyborów, które zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się do 31 października.

Rady naukowe dyscyplin zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Rektor powołała na razie członków 19 rad, członkowie pozostałych 3 zostaną powołani wkrótce.

Członkowie rad naukowych dyscyplin powołani przez rektora UW

RBD Archeologia
RND Astronomia
RND Ekonomia i Finanse
RND Filozofia
RND Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
RND Literaturoznawstwo
RND Językoznawstwo
RND Nauki Biologiczne
RND Nauki Chemiczne
RND Nauki Fizyczne
RND Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
RND Nauki o Kulturze i Religii
RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie
RND Nauki o Sztuce
RND Nauki o Ziemi i Środowisku
RND Nauki Prawne
RND Nauki Socjologiczne
RND Pedagogika
RND Psychologia

Wybór członków rad

Termin wyborów pozostałych członków rad został ustalony w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września 2019 r. Zgodnie z dokumentem wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW powinien się odbyć do 31 października. Organizację czynności wyborczych powierzono 22 wydziałowym komisjom wyborczym. Liczbę wybieranych członków rad przedstawia wykaz z załącznika do uchwały nr 137 UKW z 18 września 2019 r.

W skład każdej rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Publikacja naukowców z UW w „Physical Review Letters”

Dr Szymon Niewieczerzał z Centrum Nowych Technologii i dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW z Wydziału Chemii opublikowali artykuł w czasopiśmie „Physical Review Letters”. W prestiżowym tygodniku naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opisali rezultaty badań nad strukturami łańcuchów białkowych.

Łańcuchy białkowe ulegają zwijaniu do struktury natywnej. Szczególnym przypadkiem zwijania jest ten, gdy oddalone od siebie aminokwasy łańcucha tworzą tzw. mostek dwusiarczkowy. Wówczas łańcuch przybiera postać pętli ze swobodnymi końcami. Z kolei superskręcenie (ang. supercoiling) to – według dotychczasowych badań – najbardziej złożony rodzaj struktury białkowej z mostkami dwusiarczkowymi.

Autorzy przedstawili proces zwijania białka z motywem superskręcenia, uwzględniając przede wszystkim mechanizm przechodzenia końca łańcucha przez pętlę. Naukowcy pokazali, że stabilność białka można mierzyć poprzez obserwację wahań minimalnej powierzchni rozpiętej na pętli łańcucha spiętej mostkiem dwusiarczkowym. Wykazali też, że złożona topografia białka, której przykładem jest superskręcenie, zwiększa jego stabilność. Tym samym, motyw superskręcenia pozwala białku na funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach fizycznych, które są szkodliwe dla większości organizmów na Ziemi.

Szczegóły publikacji: Niewieczerzał S., Sulkowska J.I. (2019), Supercoiling in a Protein Increases its Stability, Physical Review Letters, Volume 123, Issue 13, Article number: 138102, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.138102.

Redaktorzy „Physical Review Letters” potraktowali publikację naukowców z UW jako „temat okładkowy” jednego z numerów pisma. Grafika ilustrująca niniejszy wpis wizualizuje rezultaty badań dr Niewieczerzała oraz prof. Sułkowskiej i pochodzi z okładki 13. numeru 123. tomu periodyku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl