Wykładowcy wizytujący na UW

W nowym roku akademickim studenci UW będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naukowców zagranicznych. Wkrótce pracę na uczelni rozpocznie 15 wykładowców wizytujących reprezentujących nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne.

Od kwietnia 2018 roku UW realizuje Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).  W ramach programu finansowane są m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

Jednym z działań realizowanych w ramach Programu ZIP jest projekt „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. Projekt ten przewiduje zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowych wykładowców wizytujących, którzy poprowadzą ciekawe zajęcia dla studentów i podzielą się swoim doświadczeniem badawczym.

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności oraz doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Kandydatów na wykładowców wyłoniono w drodze konkursu, który trwał od czerwca do września. Pierwsi wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2019/2020 będą mogli rozpocząć pracę w poszczególnych jednostkach UW od 1 listopada. Naukowcy będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy.

15 wybranych przez komisję konkursową wykładowców reprezentuje nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Badacze pochodzą z Ameryki Północnej, Azji oraz z całej Europy.

Wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2019/2020:

 • Gaetano Assanto – Wydział Fizyki
 • Michele Clement – Wydział Neofilologii
 • Roberto Rabel – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Marek Zreda – Wydział Geologii
 • Germa Bel – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Yuefan Deng – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Joanna Zawacka-Pankau – Wydział Chemii
 • Raz Kletter – Wydział Historyczny
 • Maria Rachael Coady Bedard – Wydział Pedagogiczny
 • Yehuda B. Band – Wydział Fizyki
 • Robert Maitland – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Zbigniew Struzik – Wydział Fizyki
 • Solange Maslowski – Centrum Europejskie
 • Alain Goasduff – Wydział Fizyki
 • Bistra Andreeva – Wydział Lingwistyki Stosowanej

Jednostki UW zapraszające naukowców mogły zgłaszać kandydatów na wykładowców wizytujących do 8 września. Komisja konkursowa brała pod uwagę kandydatury badaczy zagranicznych, tzn. nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

Kolejna tura konkursu w sprawie zatrudnienia na rok akademicki 2020/2021 zostanie ogłoszona w lutym 2020 r. Do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy. Więcej informacji znajduje się na stronie Programu ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 października 2019