Zagraniczne praktyki Erasmus+
31 października 2019

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji. Trwa nabór wniosków.

O stypendium na wyjazd mogą ubiegać się osoby, które ukończyły co najmniej I rok studiów I stopnia. Studenci sami znajdują instytucję zagraniczną, w której chcieliby zrealizować praktykę. Wniosek o praktykę należy przedłożyć macierzystej jednostce, a następnie przekazać dokumenty do Biura Współpracy z Zagranicą.

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji publicznej, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie, w zależności od kraju przyjmującego. Minimalny czas trwania praktyki to 60 dni.

Rekrutacja na praktyki trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Przewodnik po procedurze wnioskowania o wyjazd oraz szczegółowe zasady przyznawania stypendiów na czas praktyk są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą. Informacji udziela też p. Dorota Wiącek z BWZ: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl.

Do BWZ można zgłosić się po pomoc w znalezieniu miejsca praktyki. W tym celu należy wypełnić formularz.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkania dotyczące zmian wynikających z nowego Statutu UW
30 października 2019

13 i 26 listopada oraz 3 i 10 grudnia odbędą się spotkania dotyczące zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. – Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni – podkreśla w zaproszeniu na spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW.Zaproszenie na spotkania dot. zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu UW

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem akademickim wszedł w życie Statut Uniwersytetu Warszawskiego uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat naszej uczelni. Zmianie uległy również inne ważne dokumenty, m.in. Regulamin studiów, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy. W najbliższych tygodniach powstaną też nowe regulaminy jednostek oraz Regulamin wynagradzania.

Zmiany, które wynikają z nowych wersji uniwersyteckich dokumentów, dotyczą m.in. dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia każdego nauczyciela akademickiego tematów – organizacji kształcenia oraz spraw kadrowych. Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni. Dlatego w imieniu zespołu rektorskiego chciałbym Państwa zaprosić na spotkania, podczas których omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w tych dwóch dziedzinach.

Spotkania dotyczące organizacji kształcenia odbędą się:

  • 13 listopada, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (Sala im. S. Czarnowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 3) – link do rejestracji
  • 26 listopada, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – link do rejestracji

Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie: dydaktycznej ścieżki kariery dla nauczycieli akademickich, rozliczania pensum, oceny dydaktyki w ramach oceny pracowniczej, zamawiania i oferowania zajęć dydaktycznych, a także nowych ciał – Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych.

Spotkania dotyczące spraw kadrowych odbędą się:

  • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – link do rejestracji
  • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (Auditorium Maximum, Sala A, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – link do rejestracji

Zachęcamy Państwa także do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl do 8 listopada zagadnień związanych z organizacją kształcenia, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

Marcin Pałys
Rektor UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Powstała nowa przestrzeń sportowa w podziemiach BUW

30 października w podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się otwarcie nowej przestrzeni sportowej, z której korzystać będą studenci i pracownicy UW. Jest to pierwszy tego rodzaju wielofunkcyjny obiekt sportowy Uniwersytetu Warszawskiego na Powiślu i pierwsza zakończona inwestycja programu wieloletniego.

W podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie powstała nowa przestrzeń do ćwiczeń, w której odbywać się będą zajęcia sportowe dla studentów i pracowników UW, a także zawody, turnieje, pokazy i imprezy o charakterze sportowym, adresowane do całej społeczności akademickiej uczelni. Oficjalne otwarcie przestrzeni sportowej odbyło się 30 października.

– Przez lata mówiliśmy o tym, jakie inwestycje będą realizowane na Uniwersytecie Warszawskim, dzisiaj nadszedł ten moment kiedy przechodzimy do konkretów. Tym konkretem jest przestrzeń sportowa w podziemiach BUW, która przyczyni się do rozwoju sportu i kultury fizycznej na Uniwersytecie. To pierwsza zakończona inwestycja programu wieloletniego i zarazem zapowiedź kolejnych inwestycji – mówił podczas otwarcia prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Adaptacja podziemi BUW na cele sportowe jest pierwszą zakończoną inwestycją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” i pierwszym tego rodzaju wielofunkcyjnym obiektem sportowym na uniwersytecie, zlokalizowanym na Powiślu. W ramach inwestycji powstała przestrzeń o powierzchni ponad 6 tys. metrów kw., na którą składają się: dwie sale fitness, siłownia, sala do crossfitu, ergometrownia, trzy sale wielofunkcyjne, szatnie, pomieszczenia sanitarne, przebieralnie, powierzchnie wspólne przeznaczone do spędzania wolnego czasu i integracji oraz multimedialna sala sportowo-widowiskowa.

Przestrzeń sportowa w podziemiach BUW:

  • 8 sal do ćwiczeń,
  • 1 multimedialna sala sportowo-widowiskowa,
  • 26,2 mln złotych łącznej wartości inwestycji,
  • 6 tys. metrów kw. powierzchni,
  • 4 tys. użytkowników tygodniowo,
  • nowoczesny sprzęt do ćwiczeń.

– Otwarcie przestrzeni sportowej w podziemiach BUW to dla nas ogromny skok pod względem możliwości rozwoju naszej oferty zajęć adresowanych do studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – podkreśla Alicja Wleciał, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Przestrzeń sportowa została wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń, taki jak np. Cable Cross Over (wyciąg bramowy) czy Multi Fit Cage (stacja do treningu funkcjonalnego). Studenci i pracownicy UW będą mogli brać udział w tej lokalizacji w zajęciach m.in. z fitnessu, ergometru wioślarskiego oraz w zajęciach prowadzonych na siłowni. W podziemiach BUW będą się odbywały także zajęcia m.in. z tańca towarzyskiego, szermierki, tenisa stołowego i jogi. W każdym tygodniu z obiektu może korzystać łącznie 4 tys. osób.

Wartość inwestycji to w sumie 26,2 mln złotych. Jej realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku. Projekt przestrzeni przygotowała pracownia Zbigniew Badowski, Marek Budzyński – Architekci Sp. z o.o., twórcy projektu gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Za prace budowlano–montażowe odpowiedzialna była firma PRK7 Nieruchomości Sp. z o.o.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW otrzymał status uczelni badawczej

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. Wniosek UW został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu.

Wygrana w konkursie Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza to potwierdzenie wysokiej jakości naszych badań i kształcenia. Otrzymane w ramach programu środki finansowe pozwolą nam na realizację naszych ambitnych planów. Dzisiejszy dzień jest powodem do satysfakcji dla tych wszystkich, którzy ciężko pracowali, przygotowując wniosek w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować – prof. Marcin Pałys, rektor UW

Możliwość starania się szkół wyższych o status uczelni badawczej wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pod koniec marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło pierwszy konkurs „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski w konkursie uniwersytety mogły składać od 15 maja do 24 czerwca. Wpłynęło 20 zgłoszeń. W ramach konkursu resort nauki wyłonił 10 szkół wyższych. Zwycięzcy będą w latach 2020-2026 otrzymywać zwiększoną o 10% kwotę subwencji, która zastąpiła dotychczasowe strumienie finansowania polskich uczelni.

Wniosek całego środowiska

– Inicjatywa doskonałości to przedsięwzięcie spinające klamrą inne działania strategiczne prowadzone na uniwersytecie od kilku lat – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Rozwijamy bazę infrastrukturalną w ramach programu wieloletniego, a także nowoczesną dydaktykę poprzez program zintegrowanego rozwoju. Uczestniczymy w sojuszu 6 uczelni badawczych 4EU+, które otrzymały status uniwersytetu europejskiego. Planujemy federalizację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Realizujemy granty European Research Council i inne przedsięwzięcia międzynarodowe, np. Knowledge and Innovation Community – dodaje rektor.

Wniosek UW nagrodzony przez ministerstwo powstał w ramach szerokich konsultacji. – Zapytaliśmy naszych naukowców, w jakich dziedzinach ich zdaniem uniwersytet powinien się rozwijać i prowadzić badania naukowe. To środowisko uniwersyteckie wskazało obszary priorytetowe, w ramach których chcemy skupić swoje działania w najbliższym czasie. Reprezentują one zarówno nauki ścisłe i przyrodnicze, jak i humanistyczne oraz społeczne – podkreśla dr. hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. W pracach nad wnioskiem uczestniczyło w sumie około 150 pracowników.

W ramach inicjatywy doskonałości uniwersytet planuje rozwijać 5 priorytetowych obszarów badawczych, które są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Uniwersytet planuje działania, które służyć mają rozwojowi badań oraz wzrostowi jakości oferowanego kształcenia. Program inicjatywa doskonałości został pomyślany tak, aby mogli z niego korzystać nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy administracji.

Planowane są m.in.: program stypendiów zagranicznych dla naukowców obejmujących środki na stworzenie zespołu badawczego po powrocie na UW, dofinansowanie wyjazdów na konferencje i szkoły dla pracowników, doktorantów i studentów, rozwój istniejącego na uczelni programu wewnętrznych grantów, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (np. pisania artykułów, prezentowania wyników naukowych, zarządzania projektami), program dla profesorów wizytujących, nowe kierunki studiów powiązane z priorytetowymi obszarami badawczymi, system stypendialny i obozy naukowe dla najlepszych kandydatów, przedszkole na Ochocie oraz punkty opieki nad dziećmi w Śródmieściu.

Mocne strony UW

Uniwersytet Warszawski został oceniony najwyżej spośród wszystkich uczelni uczestniczących w konkursie. Recenzenci podkreślali, że uniwersytet już dziś prowadzi wysokiej jakości badania w ramach wskazanych przez siebie priorytetowych obszarów badawczych oraz że wybrana przez UW tematyka jest ściśle związana z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono plany uczelni dotyczące wspierania naukowców w podnoszeniu ich zdolności do publikowania i budowania międzynarodowej pozycji. Uznanie zyskały również opisane we wniosku programy wspierania młodych talentów (program mentorski dla post-doców, program mobilnościowy, system wewnętrznych grantów). Recenzenci zwracali też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium Wydziałowe 7.11.2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

7 listopada 2019 (czwartek), o 13:30,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. Dr. BERNDT SCHMIDT
(Institut fuer Chemie, Universitaet Potsdam, Niemcy)

wygłosi wykład

„Tandem sequences with or without olefin metathesis steps
for target molecule synthesis”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.


Oferta stypendialna dla doktorantów w projekcie SONATA BIS NCN

Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 listopada 2019. Więcej informacji >> pdf


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 31.10.2019
29 października 2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 31 października br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Próby wykorzystania dendrymerów jako nośników leków” wygłosi: dr Magdalena Stolarska, reprezentująca Zakład Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków.


Zagłosuj na Słowo Roku 2019
28 października 2019

26 października rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie Słowo Roku 2019. Każdy może zgłosić własną propozycję lub wybrać spośród słów i wyrażeń przygotowanych przez organizatorów. Głosowanie internetowe potrwa do 31 grudnia.

Konkurs na najistotniejsze słowo ostatnich miesięcy został zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziewiąty. Na konkurs składają się plebiscyt internetowy oraz – niezależnie od głosowania on-line – wybór słowa przez kapitułę językoznawców.

W części plebiscytowej można zagłosować na dwa sposoby – wybrać słowo lub wyrażenie z listy przygotowanej przez zespół projektu „Słowa na czasie” lub wskazać własne. Katalog słów do wyboru powstaje w oparciu o najbardziej kluczowe wyrazy polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów „Słowa dnia” i „Słowa na czasie”. Lista jest co miesiąc aktualizowana. Do tej pory pojawiły się na niej np. „hulajnoga”, „strajk”, „inflacja”, „alimenty”.

Zagłosować może każdy. Obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. W konkursie uwzględniane będą rzeczowniki, a także krótkie zwroty i wyrażenia, ale nie nazwy własne. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

W zeszłym roku najważniejszym słowem okazała się „konstytucja”. Wybrali tak zarówno internauci, jak i kapituła.

W skład kapituły wchodzą: Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), Jerzy Bralczyk (UW), Katarzyna Kłosińska (UW), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (UW), Andrzej Markowski (UW), Jan Miodek (UWr), Renata Przybylska (UJ) oraz Halina Zgółkowa (UAM). Organizatorem plebiscytu jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość słów w mediach.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Ma także swoje zagraniczne odpowiedniki, np. w Czechach, Francji, Niemczech, Rosji, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii. Słowo ostatnich 12 miesięcy poznamy na początku 2020 roku.

W plebiscycie Słowo Roku 2019 można głosować na stronie: http://sloworoku.uw.edu.pl/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekt Statutu Federacji UW i WUM
23 października 2019

Senaty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pozytywnie zaopiniowały projekt Statutu Federacji UW i WUM. Dokument – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – został 28 października przekazany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dalszych uzgodnień. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020.

Federalizacja z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym była przedmiotem obrad podczas trzech kolejnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 września senatorowie dyskutowali o koncepcji współpracy obu uczelni, przygotowanej przez zespoły ds. federalizacji powołane w grudniu 2018 roku przez rektorów UW i WUM. 25 września zaprezentowano Senatowi pierwszy projekt Statutu Federacji. Uwagi, które pojawiły się w trakcie obrad zostały uwzględnione w drugiej wersji projektu, którą senatorom przedstawiono 16 października. Podczas tego posiedzenia Senat UW pozytywnie zaopiniował projekt Statutu.

21 października dokument został także pozytywnie zaopiniowany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dokumencie opisano zadania federacji, a także kompetencje poszczególnych organów (prezydenta, rady, zgromadzenia). W projekcie uwzględniono też możliwość prowadzenia wspólnej szkoły doktorskiej oraz sprawy związane z gospodarką i mieniem przyszłej federacji.

Projekt Statutu Federacji UW i WUM

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne 30.10.2019

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki Chemiczne
Uniwersytetu Warszawskiego
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 30 października 2019 r. (środa), o godz. 14:00
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.