Rozstrzygnięcie konkursów na stypendia naukowe w proj. SONATA

Rozstrzygnięcie konkursów na stypendia finansowane z grantu Sonata Bis 7 o numerze 2017/26/E/ST5/00559 pt. „Foldamerowe mimetyki alfa helis-synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Konkurs na stypendium naukowe dla studenta wygrał pan Rafał Chojnacki, natomiast konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta wygrała pani Katarzyna Kędzia.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 30 września 2019

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2019