Rozstrzygnięcie konkursów na stypendia naukowe w proj. SONATA
30 września 2019

Rozstrzygnięcie konkursów na stypendia finansowane z grantu Sonata Bis 7 o numerze 2017/26/E/ST5/00559 pt. „Foldamerowe mimetyki alfa helis-synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne”. Konkurs na stypendium naukowe dla studenta wygrał pan Rafał Chojnacki, natomiast konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta wygrała pani Katarzyna Kędzia.

Serdecznie gratulujemy!


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 [RELACJA]

30 września na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

O godz. 10.00 w Auli im. Wojciecha Świętosławskiego ślubowanie składali kandydaci na studia I i II stopnia.

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością J. M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Marcin Pałys. Za stołem prezydialnym zasiedli: Dziekan Wydziału Chemii – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.; Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. finansów i rozwoju – dr hab. Zbigniew Rogulski, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik studiów doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Ewa Bulska.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – Dziekani zaprzyjaźnionych Wydziałów i Jednostek UW oraz Dyrektorzy Instytutów Badawczych. Uroczystość uświetnił Chór Warszawski przy Fundacji Nowa Orkiestra Kameralna prowadzony przez Richarda Berkeleya.

Jako przedstawiciel Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii głos zabrała Agnieszka Czajkowska.

Wykład Inauguracyjny pt. „Z archiwum X…-ray” wygłosił prof. dr hab. Michał K. Cyrański.


Nagroda Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

 

Praca zgłoszona przez Panią EMILIĘ GÓRZYŃSKĄ zdobyła pierwsze miejsce w kategorii prac licencjackich/inżynierskich w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego PTN 2019 na najlepsze prace z dziedziny atomistyki.

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Rogulskiego (Wydział Chemii UW) i dr inż. Agnieszki Majkowskiej (IChTJ).

Nagrodę w imieniu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego wręczył (podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2019/2020) członek Zarządu dr inż. Marek Rabiński.

Serdecznie gratulujemy!