Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej
24 września 2019

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór na stypendia, w ramach Exchange Program to the US, dla naukowców i artystów, którzy pragną prowadzić badania naukowe wspólnie z partnerami amerykańskimi, doskonalić warsztat badawczy lub artystyczny czy też prowadzić wykłady i seminaria na temat historii, kultury i literatury polskiej w roku akademickim 2020/21.

Termin składania podań to 31 października 2019. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2020 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu 2020 roku.

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

O stypendium na kilkumiesięczne badania w dowolnym ośrodku naukowym w USA może starać się każdy chętny – od doktoranta na początku drogi naukowej do profesora zwyczajnego.

Proces kwalifikacyjny:

  1. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej Fundacji
  2. Dołączyć zaproszenie z uczelni amerykańskiej
  3. Załączyć opis projektu badawczego lub artystycznego
  4. Potrzebne są też trzy listy rekomendacyjne przesyłane bezpośrednio przez ich autorów do biura Fundacji w Nowym Jorku na adres: exchangetotheus@thekf.org

Proces kwalifikacyjny odbywa się drogą elektroniczną. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin.

Kategorie:

Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla artystów, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA.

Kosciuszko Foundation Fellowship to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych lub artystycznych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowships, przyznawana jest na okres do 10 miesięcy polskim wykładowcom, którzy mają zamiar prowadzić zajęcia dydaktyczne na temat problematyki polskiej. Poza prowadzeniem zajęć, stypendyści mogą równocześnie realizować projekt badawczy.

Więcej informacji: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/


Laureat konkursu EUCYS będzie studiował na MISMaP

Na zdjęciu Antoni Lis, laureat konkursu EUCYS 2019 podczas finału w Sofii. Fot. dr Magdalena Osial.

Antoni Lis zajął trzecie miejsce w Konkursie Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS). Młody chemik w tym roku rozpocznie studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas konkursowego finału w Sofii Antoni Lis zaprezentował efekty swoich badań, które prowadził głównie w laboratoriach Wydziału Chemii UW. Zaproponował on wykorzystanie nanocząstek tlenku żelaza w terapii antynowotworowej. Za swój debiut naukowy, który może przyczynić się do rozwoju medycyny, uzyskał nagrodę pieniężną w wysokości 3500 euro. Antoni był uczestnikiem programu Uniwersytet Młodego Chemika, inicjatywy Wydziału Chemii UW. Swoją pracę i zainteresowania rozwijał też w ramach projektu Manufaktura Naukowców pod okiem dr Magdaleny Osial, pomysłodawczyni i realizatorki Manufaktury.

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców jest organizowany przez Komisję Europejską od roku 1989. Uczestniczą w nim młodzi Europejczycy, którzy z sukcesami brali udział w eliminacjach w poszczególnych państwach. Funkcję krajowego organizatora konkursu EUCYS pełni pracownik UW i przewodniczący zarządu organizacji „Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci”, prof. Jan Madey. W 2014 roku europejski finał EUCYS odbywał się w Warszawie. Finalistów gościł Uniwersytet Warszawski.

 

Źródło: www.uw.edu.pl