Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na UW
22 września 2019

Rektor i Senat
Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uroczystość odbędzie się 1 października 2019 r., o godz. 14:00
w Auli im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Prosimy o zajęcie miejsc przed godz. 13:50

PROGRAM

Hymn Państwowy
Otwarcie uroczystości
Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa
Immatrykulacja
Gaude Mater Polonia
Przemówienie przedstawiciela studentów
Przemówienie przedstawiciela doktorantów
Wykład inauguracyjny prof. Andrzeja Udalskiego
„Jak zakrzywiliśmy naszą Galaktykę, czyli o odkrywaniu tajemnic Drogi Mlecznej”
Gaudeamus igitur

***
Po części oficjalnej zapraszamy na lampkę wina w Pałacu Kazimierzowskim

 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus !
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Vivat Academia, vivant professores,
vivat Academia, vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore !


Spotkanie Rady uczelni UW

Programy i inicjatywy o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego były przedmiotem obrad Rady uczelni UW. Spotkanie odbyło się w dniach 15-17 września.

Członkowie rady spotkali się z rektorem oraz prorektorami uczelni, a także kanclerzem i jego zastępcami. Na posiedzenie zaproszeni też zostali przedstawiciele wydziałów i jednostek badawczych, w tym Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Digital Economy Lab oraz Ośrodka Badań nad Migracjami.

Rada uczelni UW miała też okazję spotkać się z członkami Rady uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Władze obydwu uczelni planują utworzenie federacji UW i WUM. Członkowie rad dwóch uniwersytetów rozmawiali o wyzwaniach związanych z federalizacją i o korzyściach, jakie uczelniom może przynieść zacieśnienie współpracy.

Dyskusje dotyczyły inicjatyw i programów strategicznych z punktu widzenia rozwoju uniwersytetu, w tym współpracy w ramach sojuszu sześciu europejskich uczelni badawczych 4EU+, który w czerwcu tego roku otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły także programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”,  Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) oraz uczestnictwa UW w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Podczas spotkania uchwalono Regulamin Rady uczelni.

Rada uczelni to nowe ciało wprowadzone do polskiego systemu szkolnictwa wyższego przez ustawę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rada uczelni UW została powołana przez Senat UW 15 maja. Zasiada w niej 6 osób pochodzących z wyboru oraz przewodniczący samorządu studentów. Członkami rady UW są: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), prof. Pearl Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich, Marynika Woroszylska-Sapieha, Katarzyna Zajdel-Kurowska, Kamil Bonas (przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW).

Więcej o członkach Rady uczelni UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dni adaptacyjne dla studentów I roku WCh UW