Rady naukowe dyscyplin

Podczas posiedzenia Senatu UW 11 września pozytywnie zaopiniowano utworzenie rad naukowych dyscyplin. Tego samego dnia rektor prof. Marcin Pałys wydał zarządzenie o ich powołaniu, a 12 września kolejne dotyczące liczebności rad.

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Zgodnie z nowym Statutem do 1/3 członków rad powoła rektor, pozostali zostaną wyłonieni w drodze wyborów (wybory planowane są na październik). W skład rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

Dokumenty

Uchwała nr 462 Senatu UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 97 rektora UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie NR 98 rektora UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie liczebności rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Rady naukowe dyscyplin, zgodnie z nowym Statutem UW uchwalonym 26 czerwca tego roku, zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Rady naukowe dyscyplin na UW

 • Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia – 32 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia – 31 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Historia – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo– 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne – 47 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – 29 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie– 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku– 34 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia – 30 członków

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 17 września 2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 września 2019