Polak wśród laureatów europej. konkursu dla młodych naukowców
17 września 2019

Na zdjęciu Antoni Lis. Fot. S.Zdziebłowski

 

Antoni Lis zdobył trzecią nagrodę w tegorocznym unijnym konkursie dla młodych naukowców EUCYS 2019. Nazwiska laureatów ogłoszono we wtorek w stolicy Bułgarii, Sofii. Polacy zdobyli również jedną z nagród dodatkowych.

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) jest prowadzony przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział laureaci konkursów krajowych. Tematyka prac obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, a od niedawna także nauki humanistyczne i społeczne.

W tym roku jury przyznało po cztery równorzędne nagrody finansowe od pierwszego do trzeciego miejsca. Wśród nagrodzonych znalazł się polski projekt.

W gronie laureatów trzeciej nagrody znalazł się 19-letni Antoni Lis, absolwent XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie. Za swój pomysł dotyczący wykorzystania nanocząstek z tlenku żelaza w terapii antynowotworowej otrzymał 3500 euro.

„Przede wszystkim czuję się doceniony i wyróżniony. Cieszę się, bo przygotowania były dosyć ciężkie. (…) Zobaczymy, jakie furtki mi to otworzy; jestem bardzo ciekawy” – powiedział PAP laureat. Pytany o strategię, jaką przyjął w trakcie prezentacji projektu w czasie konkursu, zaznaczył, że ważne było dla niego pokazanie swojej pracy „z całą tego zwykłością i niezwykłością”. „Na pewno to jest dobra motywacja” – podkreślił. Dodał, że nagroda finansowa pozwoli mu pogłębiać własne zainteresowania.

Młody chemik wyjaśnił PAP, że jego pomysł polega na wykorzystaniu nanocząstek z tlenku żelaza w terapii antynowotworowej. Nanocząstki mają działać w trójnasób. Po pierwsze transportować lek precyzyjnie do komórek nowotworowych; po drugie – dzięki właściwościom magnetycznym – mają się podgrzewać do wysokiej temperatury (ok. 40 st. C) i także niszczyć komórki nowotworu. Trzecim elementem, który ma prowadzić do niszczenia nowotworu, jest wbudowanie w nanocząstki pierwiastka promieniotwórczego. Zestawienie tych trzech metod Antoni Lis określa jako “potrójną synergię”.

Nastolatek spędził dziesiątki godzin w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W rozmowie z PAP podkreślił, że było to możliwe tylko dzięki jego udziałowi w stażu w ramach programu „Uniwersytet Młodego Chemika”. Jest to inicjatywa mająca na celu umożliwienie szybszego wejścia w świat nauki ponadprzeciętnie zdolnej młodzieży. Tam zainteresowała go nanotechnologia.

Natomiast zespół w składzie: Łukasz Gałecki, Mateusz Mazurkiewicz i Jan Struziński otrzymał jedną z nagród dodatkowych – tygodniowy pobyt w ośrodku CERN w Genewie. To absolwenci III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, którzy zaprojektowali i zbudowali prototyp drona-szybowca Ikar.

„Jestem zadowolony. (…) Tydzień w CERN-ie to nie jest coś, czego każdy jest w stanie doświadczyć” – powiedział PAP po ogłoszeniu wyników Jan Struziński. “Myślę, że wykonaliśmy dobrą robotę i sędziowie to docenili” – dodał.

„Bardzo się cieszymy, że Polakom – niezależnie od tego w reprezentacji jakiego kraju występowali – poszło tak dobrze” – podkreślił, bo nagrodę dodatkową otrzymała też Polka Nadia Brzostowicz, która od wielu lat mieszka w Hiszpanii; w konkursie reprezentowała ten kraj. Wyjedzie na tydzień do Instytutu Laue-Langevin (ILL) w Grenoble we Francji. W czasie konkursu przedstawiała wykonany przez siebie lewitator akustyczny.

Opiekun polskiej grupy prof. Jan Madey z Uniwersytetu Warszawskiego, który reprezentuje Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, powiedział PAP, że przy tak silnej konkurencji fakt, że z trzech polskich projektów dwa zostały wyróżnione, trzeba ocenić „bardzo dobrze”.

„Oczywiście, zawsze marzy się, żeby było więcej, ale źle by było, gdyby człowiek spoczywał na laurach i uważał, że się wszystko osiągnęło” – skomentował. W jego ocenie w tym roku w finałach EUCYS było bardzo dużo projektów na wysokim poziomie.

„Zaangażowanie młodych ludzi w pracę badawczą pokazuje, że wbrew popularnym stwierdzeniom, że jest źle, beznadziejnie – wcale tak nie jest” – podkreślił.

Cztery pierwsze nagrody (po 7 tys. euro każda) w tegorocznym konkursie EUCYS otrzymali: Adam Kelly (Irlandia) za swój projekt na temat symulacji ogólnych układów kwantowych; Magnus Quaade Oddershede (Dania) za pracę dotyczącą ulepszenia skrzydeł samolotów; Alex Korocencev i Felix Christian Sewing (Niemcy), którzy opracowali innowacyjny napęd magnetyczny oraz Leo Li Takemaru i Poojan Pandya (USA), którzy zajęli się opracowaniem metody, która może pozwolić walczyć z HIV.

Cztery drugie nagrody (po 5 tys. euro) otrzymali: Saba Gogichaishvili i Nia Gogokhia z Gruzji za projekt dotyczący biodegradowalnych polimerów, które będzie można zastosować w medycynie; Claudia Lídia Pubill Quintillà (Hiszpania) za rozważania na temat Miguela Quintillà’sa; Olli Järviniemi (Finlandia) za projekt o wspólnych dzielnikach wielomianów; Jaehyun Lee (Południowa Korea), który zajął się optymalizacją zaworów.

Cztery trzecie nagrody (po 3,5 tys. euro), oprócz reprezentanta Polski, otrzymali: Océane Zofia Adrienne Patiny (Szwajcaria) za projekt na temat zdalnie sterowanego cylindra; Aliaksandr Piachonkin (Białoruś) za rozważania związane z krzywymi algebraicznymi; zespół z Austrii Noah Scheiring, Andreas Ladner i Tobias Schauer, który zajął się opracowaniem nowatorskiego bloczka alpinistycznego.

W czasie wtorkowej uroczystości ogłoszono, że przyszłoroczne finały EUCYS odbędą się w Salamance w Hiszpanii.

Z Sofii Szymon Zdziebłowski (PAP)

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Łączony konkurs o stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne jest związany z realizacją projektu badawczego NCN OPUS 14 „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, prowadzonego pod kierunkiem dr. hab. Roberta Szoszkiewicza, prof. UW.

Praca w tym projekcie badawczym to szansa na ciekawą i interdyscyplinarną tematykę badań połączoną ze współpracą i wyjazdami do renomowanych ośrodków naukowych w Szwajcarii i USA. Więcej informacji >> pdf


Rady naukowe dyscyplin

Podczas posiedzenia Senatu UW 11 września pozytywnie zaopiniowano utworzenie rad naukowych dyscyplin. Tego samego dnia rektor prof. Marcin Pałys wydał zarządzenie o ich powołaniu, a 12 września kolejne dotyczące liczebności rad.

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Zgodnie z nowym Statutem do 1/3 członków rad powoła rektor, pozostali zostaną wyłonieni w drodze wyborów (wybory planowane są na październik). W skład rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

Dokumenty

Uchwała nr 462 Senatu UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 97 rektora UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie utworzenia rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie NR 98 rektora UW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie liczebności rad naukowych dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim

Rady naukowe dyscyplin, zgodnie z nowym Statutem UW uchwalonym 26 czerwca tego roku, zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Rady naukowe dyscyplin na UW

 • Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia – 32 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia – 31 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Historia – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo– 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Matematyka i Informatyka – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – 48 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne – 47 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – 29 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – 38 członków
 • Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie– 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce – 26 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku– 34 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne – 50 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne – 37 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika – 28 członków
 • Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia – 30 członków

 

Źródło: www.uw.edu.pl