Wizyta Noblisty na WCh – Profesor Bernard Feringa [RELACJA]

W dniu 3 września 2019 roku na Wydziale Chemii UW odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, powstałej w ramach umowy „Co-tutelle” – mgr Kai Sitkowskiej na temat: „Photoresponsive antiobiotics and cytotoxic agents” (tłumaczenie na język polski: „Fotoczułe antybiotyki i związki cytotoksyczne”).

Promotorem był Prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko, a kopromotorem Professor Bernard Feringa (Uniwersytet Groningen, Holandia).

Professor Bernard Feringa w 2016 roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za zaprojektowanie i syntezę maszyn molekularnych.

 


Data publikacji: 04 września 2019

Data ostatniej modyfikacji: 05 września 2019