Zagraniczne praktyki Erasmus+
07 sierpnia 2019

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW mogą również odbyć praktyki w firmach i instytucjach z 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii i Turcji. Trwa nabór wniosków.

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Wyróżnia się praktyki obowiązkowe, które stanowią integralną część programu studiów, a także nieobowiązkowe (będące uzupełnieniem programu studiów). Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktykę. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem należy złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą. W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

 

Kontakt
Dorota Wiącek, Biuro Współpracy z Zagranicą UW
e-mail: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie SONATA NCN

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w ramach projektu SONATA 14: „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications”. Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of a PhD student in the project entitled „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications” financed by National Science Centre (NCN) is open for applications. The PhD candidate will be supervised by Dr. Mihails Arhangelskis, becoming a member of a newly established team for computational materials design within the Crystallochemistry laboratory (group leader Prof. Dr. hab. Krzysztof Woźniak). Deadline for applications: 15 September 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Pawel J. Kulesza. Deadline for applications: 31 August 2019. For more info see >> eng


Rekrutacja na kursy Uniwersytetu Otwartego UW
05 sierpnia 2019

6 sierpnia ruszyły zapisy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Otwarty UW. W ramach I trymestru nadchodzącego roku akademickiego do wyboru jest 300 kursów obejmujących szerokie spektrum zagadnień: od języków obcych i rekreacji po prawo oraz IT. Zapisy odbywają się przez stronę internetową Uniwersytetu Otwartego UW.

Każda osoba, która skończyła 16 lat może skorzystać z kursów organizowanych przez Uniwersytet Otwarty UW. Ich nowa oferta została opublikowana 2 sierpnia na stronie internetowej UO UW. Rejestracja ruszyła 6 sierpnia o godz. 10.00.

W pierwszym trymestrze roku akademickiego 2019/2020 proponowanych jest 300 kursów, w tym 60 nowości. Wśród nich znalazły się takie zajęcia jak:

  • Encounters with American Culture – szlifuj swój angielski dyskutując o kulturze USA (poziom C1/C2);
  • Jak pisać, aby mieć followersów? Język mediów społecznościowych;
  • Kino rosyjskie jako przestrzeń melancholii z punktu widzenia psychiatrii;
  • Rośliny, które zmieniają historię świata.

W nadchodzącym trymestrze kontynuowany będzie również cykl „Ucz się od najlepszych”, w ramach którego swoje referaty wygłaszać będą eksperci w danej dziedzinie. UO UW ma dwie propozycje na nadchodzący trymestr:

  • Co nam dała Unia Europejska? Społeczno-ekonomiczny bilans członkostwa Polski we wspólnocie (kurs stworzony przy współpracy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – CASE);
  • Człowiek w procesie zmiany – jakie jest społeczeństwo XXI wieku?.

Zapisów można dokonywać przez stronę www.uo.uw.edu.pl (po wcześniejszym założeniu konta słuchacza) lub osobiście w biurze Uniwersytetu Otwartego (ul. Krakowskie Przedmieście 24). Ceny za 30 godzin dydaktycznych kursu zaczynają się od 275 zł.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Asertywność i uważność – szkolenie dla pracowników administracji
02 sierpnia 2019

Pracownicy administracji UW będą mogli podszkolić swoją uważności i asertywność. 5 sierpnia ruszają zapisy na szkolenie pt. „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – o sile uważności i asertywności w pracy i codziennym życiu”. Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 września w Chęcinach.

Szkolenie poprowadzą dr Alicja Gniewek i dr Agnieszka Wojnarowska z Wydziału Psychologii.

Pierwszeństwo udziału w kursie będą miały osoby, które: 1) nie brały jeszcze udziału w szkoleniach z asertywności i uważności realizowanych na UW, 2) od września ub.r. nie uczestniczyły w szkoleniach dla pracowników administracji organizowanych w Chęcinach. Po zakwalifikowaniu osób spełniających te kryteria, przyjęci będą pozostali chętni według kolejności zgłoszeń.

Zapisywać można się wyłącznie przez Platformę Kampus od 5 sierpnia od godziny 12.00.

Szczegółowe informacje >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl