Stypendia Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020

Studenci i doktoranci, którzy chcieliby semestr letni roku akademickiego 2019/2020 spędzić na uczelni zagranicznej, mogą starać się o stypendium w ramach programu Erasmus+.

Na chętnych czekają miejsca na uniwersytetach w 28 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacji, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Stypendyści będą otrzymywać stypendium w wysokości od 400 do 500 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego wyjadą). Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia. Przy kwalifikacji pod uwagę brana jest średnia ocen w poprzednim roku akademickim oraz znajomość języka obcego.

Warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty, terminy
Wykaz wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 28 sierpnia 2019