Dotacja celowa dla Wydziału Chemii UW

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), zwanego dalej „rozporządzeniem”, po rozpatrzeniu wniosku nr IA/SP/0196/2019 Wydziałowi Chemii UW została przyznana dotacja celowa w wysokości 843 000 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści trzy tysiące), na realizację inwestycji pn.: „Zakup wysokorozdzielczego mikroskopu sił atomowych na potrzeby wysokorozdzielczych badań topograficznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów, w tym wybranych materiałów dwuwymiarowych, oraz spektroskopii sił na poziomie pojedynczych cząsteczek”.

Wniosek przygotował dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW.

Decyzja


Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 02 października 2019