Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS 15 NCN
28 sierpnia 2019

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf


Dotacja celowa dla Wydziału Chemii UW

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), zwanego dalej „rozporządzeniem”, po rozpatrzeniu wniosku nr IA/SP/0196/2019 Wydziałowi Chemii UW została przyznana dotacja celowa w wysokości 843 000 zł (słownie złotych: osiemset czterdzieści trzy tysiące), na realizację inwestycji pn.: „Zakup wysokorozdzielczego mikroskopu sił atomowych na potrzeby wysokorozdzielczych badań topograficznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów, w tym wybranych materiałów dwuwymiarowych, oraz spektroskopii sił na poziomie pojedynczych cząsteczek”.

Wniosek przygotował dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW.

Decyzja


Dr Lu Yang z National Research Council Canada w CNBCh

W terminie 01.09-07.09.2019 r., w ramach projektu Visiting Professor Programme, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odwiedzi dr Lu Yang z National Research Council Canada.

Pani doktor będzie gościem gupy Analityczne Centrum Eksperckie kierowanej przez prof. dr hab. Ewę Bulską.

Podczas pobytu, dr Lu Yang wygłosi wykład pt. „Applications of MC-ICPMS for high accuracy and precision isotope ratio measurements at NRC”.

Termin: 5 września br. (czwartek), w godzinach 10.00-12.00 sala 0.38 w CNBCh UW.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani konsultacjami, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Ewą Bulską, e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl.

Więcej informacji na stronie: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/about-visitors/ oraz http://cnbch.uw.edu.pl/.

Wykład


Stypendia Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020

Studenci i doktoranci, którzy chcieliby semestr letni roku akademickiego 2019/2020 spędzić na uczelni zagranicznej, mogą starać się o stypendium w ramach programu Erasmus+.

Na chętnych czekają miejsca na uniwersytetach w 28 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacji, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Stypendyści będą otrzymywać stypendium w wysokości od 400 do 500 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego wyjadą). Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia. Przy kwalifikacji pod uwagę brana jest średnia ocen w poprzednim roku akademickim oraz znajomość języka obcego.

Warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty, terminy
Wykaz wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład noblisty na UW 30.08.2019 FUW

Profesor Roald Hoffmann to wybitny specjalista w zakresie chemii teoretycznej, który za swój wkład w rozwój tej nauki otrzymał Nagrodę Nobla. 30 sierpnia badacz będzie gościem na UW, wygłaszając otwarty wykład podczas 19. European Symposium on Fluorine Chemistry na Wydziale Fizyki.

Organizowane co trzy lata Europejskie Sympozjum Chemii Fluoru poświęcone jest wymianie doświadczeń na temat badań materiałów i związków zawierających fluor. Jego uczestnikami są chemicy, fizycy, biochemicy oraz przedstawiciele biznesu z całego świata. Tegoroczna edycja odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 25-31 sierpnia.

Wydarzeniem zamykającym sympozjum będzie wykład gościa specjalnego, którym jest prof. Roald Hoffmann z amerykańskiego Cornell University. Ten urodzony w polskim Złoczowie badacz był wielokrotnie nagradzany za swój naukowy dorobek. W 1981 roku, wspólnie z Ken’ichi Fukui, został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Jest autorem lub współautorem ok. 700 artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach chemicznych. Obecnie pracuje na Cornell University w USA (ma status Frank H. T. Rhodes Professor of Humane Letters Emeritus w The Department of Chemistry&Chemical Biology).

Prof. Roald Hoffmann prowadzi też aktywną działalność popularyzatorską. Uczestniczył m.in. w produkcji telewizyjnego programu pt. „The World of Chemistry”. Napisał również wiele popularnonaukowych esejów i trzy książki. Realizuje się ponadto w poezji i dramatopisarstwie.

30 sierpnia wygłosi wykład pt. „Inverting ligand fields”. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Wykład odbędzie się w siedzibie Wydziału Fizyki UW (ul. L. Pasteura 5, s. 0.03/0.03a na parterze) w godz. 16.00-17.30. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje dotyczące 19. Europejskiego Sympozjum Chemii Fluoru można znaleźć na stronie internetowej: f2019.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl