Nowa punktacja czasopism naukowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Źródło: www.bip.nauka.gov.pl


Data publikacji: 23 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 02 października 2019