Nowa punktacja czasopism naukowych
23 sierpnia 2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Źródło: www.bip.nauka.gov.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe w projekcie NCN

Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 3 czerwca 2019 na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 16, dec-2018/31/B/ST4/02570, pt. „Wyznaczanie struktury cząsteczek za pomocą oddziaływań spinowo-spinowych w polu elektrycznym”. Kierownik projektu: dr hab. Piotr Garbacz.

Uprzejmie informujemy, że konkurs wygrał Pan Mateusz Słowiński.

Serdecznie gratulujemy!


Program LIDER – rozstrzygnięcie X edycji konkursu

Dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii UW otrzymał dofinansowanie realizacji projektu pt. „Porowaty węgiel przewodzący CPC jako innowacyjny kolektor prądowy do ogniw litowo-jonowych o zwiększonej energii właściwej” złożonego w ramach X edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 240 843,75 zł.

Serdecznie gratulujemy!