Zagraniczne praktyki Erasmus+

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW mogą również odbyć praktyki w firmach i instytucjach z 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii i Turcji. Trwa nabór wniosków.

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Wyróżnia się praktyki obowiązkowe, które stanowią integralną część programu studiów, a także nieobowiązkowe (będące uzupełnieniem programu studiów). Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktykę. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem należy złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą. W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

 

Kontakt
Dorota Wiącek, Biuro Współpracy z Zagranicą UW
e-mail: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 07 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 08 sierpnia 2019