Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie SONATA NCN

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w ramach projektu SONATA 14: „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications”. Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of a PhD student in the project entitled „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications” financed by National Science Centre (NCN) is open for applications. The PhD candidate will be supervised by Dr. Mihails Arhangelskis, becoming a member of a newly established team for computational materials design within the Crystallochemistry laboratory (group leader Prof. Dr. hab. Krzysztof Woźniak). Deadline for applications: 15 September 2019. For more info see >> eng


Data publikacji: 07 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 września 2019