Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Pawel J. Kulesza. Deadline for applications: 31 August 2019. For more info see >> eng


Data publikacji: 07 sierpnia 2019

Data ostatniej modyfikacji: 31 sierpnia 2019