Zagraniczne praktyki Erasmus+
07 sierpnia 2019

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW mogą również odbyć praktyki w firmach i instytucjach z 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii i Turcji. Trwa nabór wniosków.

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Wyróżnia się praktyki obowiązkowe, które stanowią integralną część programu studiów, a także nieobowiązkowe (będące uzupełnieniem programu studiów). Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktykę. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem należy złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą. W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

 

Kontakt
Dorota Wiącek, Biuro Współpracy z Zagranicą UW
e-mail: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w projekcie SONATA NCN

Oferta pracy dla doktoranta stypendysty w ramach projektu SONATA 14: „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications”. Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2019. Więcej informacji >> pdf

Position of a PhD student in the project entitled „Ab initio prediction of structures and properties of metal-organic frameworks for sensor applications” financed by National Science Centre (NCN) is open for applications. The PhD candidate will be supervised by Dr. Mihails Arhangelskis, becoming a member of a newly established team for computational materials design within the Crystallochemistry laboratory (group leader Prof. Dr. hab. Krzysztof Woźniak). Deadline for applications: 15 September 2019. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie NCN OPUS 15

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the OPUS 15 project entitled „Highly Specific Catalytic Materials for Low-Temperature Electrochemical Energy Conversion and Generation of Chemicals” financed by National Science Centre, Poland is open for application. Project leader: prof. dr hab. Pawel J. Kulesza. Deadline for applications: 31 August 2019. For more info see >> eng