Laureaci konkursu NCN ETIUDA 7

Doktoranci z Wydziału Chemii otrzymali roczne stypendium doktorskie oraz finansowanie stażu zagranicznego w renomowanych ośrodkach naukowych od Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA 7 ogłoszonego 14 grudnia 2018 r.

Laureatami konkursu ETIUDA 7 zostali:

  • mgr Adrian Fabisiak, projekt pt.: „Synteza analogów 1-hydroksywitaminy D3 ze zmodyfikowanym pierścieniem A”, kwota finansowania: 133 352 PLN,
  • mgr Monika Anna Wanat, projekt pt.: „Zastosowania rentgenowskiej analizy strukturalnej i metod krystalografii kwantowej w badaniach kryształów związków o potencjale farmaceutycznym”, kwota finansowania: 158 656 PLN,
  • mgr Paweł Brzemiński, projekt pt.: „Synteza analogów 2-metyleno-19-norkalcytriolu ze zmodyfikowanym łańcuchem bocznym”, kwota finansowania: 133 352 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 31 lipca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 21 września 2019