Inauguracja Międzynarodowej Szkoły Letniej MSC Euromaster

W niedzielę, 7 lipca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC) poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Program zajęć szkoły letniej został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum Euromaster MSC, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W tym roku, po raz dwunasty udało zgromadzić się studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie wspólnie dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadane projekty. Tegoroczna edycja ma miejsce w Lyon we Francji przy wsparciu Université Claude Bernard Lyon 1.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez profesor Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgra Andrzeja Gawora – pełnomocnika ds. jakości, odpowiedzialnego za utrzymywanie sytemu jakości w laboratoriach akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnikami są doktoranci programu studiów TRI-BIO-CHEM z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UW (prof. Ewa Bulska): mgr Marta Bicka i mgr Adam Karpiński oraz studenci II stopnia chemii z Laboratorium Elektroanalizy Chemicznej Wydziału Chemii UW (prof. Paweł Kulesza): Paulina Krakówka oraz Kamil Czarniecki.

Uczestnicy tegorocznej szkoły pochodzą z 21 różnych krajów z 4 kontynentów świata. Dwutygodniowy wspólny pobyt w Lyon (Francja) jest okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę między innymi z zakresu metrologii chemicznej, walidacji procedur analitycznych oraz akredytacji.

Więcej informacji z tegorocznej edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej MSC Euromaster pojawi się już wkrótce.


Data publikacji: 10 lipca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 23 sierpnia 2019