Inauguracja Międzynarodowej Szkoły Letniej MSC Euromaster
10 lipca 2019

W niedzielę, 7 lipca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC) poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Program zajęć szkoły letniej został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum Euromaster MSC, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W tym roku, po raz dwunasty udało zgromadzić się studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie wspólnie dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadane projekty. Tegoroczna edycja ma miejsce w Lyon we Francji przy wsparciu Université Claude Bernard Lyon 1.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez profesor Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgra Andrzeja Gawora – pełnomocnika ds. jakości, odpowiedzialnego za utrzymywanie sytemu jakości w laboratoriach akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnikami są doktoranci programu studiów TRI-BIO-CHEM z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UW (prof. Ewa Bulska): mgr Marta Bicka i mgr Adam Karpiński oraz studenci II stopnia chemii z Laboratorium Elektroanalizy Chemicznej Wydziału Chemii UW (prof. Paweł Kulesza): Paulina Krakówka oraz Kamil Czarniecki.

Uczestnicy tegorocznej szkoły pochodzą z 21 różnych krajów z 4 kontynentów świata. Dwutygodniowy wspólny pobyt w Lyon (Francja) jest okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę między innymi z zakresu metrologii chemicznej, walidacji procedur analitycznych oraz akredytacji.

Więcej informacji z tegorocznej edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej MSC Euromaster pojawi się już wkrótce.


Audit Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

W dniach 4-5 lipca br. w laboratoriach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się audit Polskiego Centrum Akredytacji, podczas którego przeprowadzono coroczną ocenę w procesie nadzoru. Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wody, gleby, żywności, chemikaliów oraz pomiarów fizykochemicznych. Procesem nadzoru objęte są następujące laboratoria: Analityczne Centrum Eksperckie – prof. dr hab. Ewa Bulska (CNBCh UW); Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska – dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (CNBCh UW); Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (CNBCh, Wydział Chemii UW) oraz Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM – dr Emilia Wójcik (Wydział Geologii UW).

Tegoroczna ocena była wyjątkowa związku z koniczność wdrożenia systemu zapewnia jakości zgodnie ze nowelizowaną normą ISO/IEC 17025 oraz zmianami w strukturze organizacyjnej związanej z powołaniem pełnomocnika ds. jakości.

Zespół auditorów  Polskiego Centrum Akredytacji w wyniku przeprowadzonej oceny potwierdził  spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie posiadanej akredytacji. Za mocne strony naszych laboratoriów uznano wysokie kompetencje personelu badawczego i bardzo dobre wyposażenie oraz organizację laboratoriów. Auditorzy PCA zwrócili uwagę na bardzo duże zaangażowanie oraz świadomość celów działań systemowych pełnomocnika ds. jakości, z uznaniem podkreślili umiejętność dostosowania procesów uniwersyteckich do wymagań nowej normy.