Konkurs – X International Natural Sciences Tournament (INST)
05 lipca 2019

Drodzy Studenci,

zachęcamy do udziału w Konkursie X International Natural Sciences Tournament (INST).

W załączeniu informacje dotyczące konkursu dedykowanego do grup studenckich (3-5-osobowych) oraz zadania pierwszego etapu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.09.2019 (I tura) oraz 15.11.2019 (II tura).

X International Natural Sciences Tournament (INST) składa się z dwóch etapów.

W pierwszym studenci na podstawie rozeznania literaturowego rozwiązują zadania podane na stronie konkursu (http://www.scitourn.com/index), a następnie przesyłają rozwiązania poprzez formularz dostępny na tejże stronie.

Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do udziału w rundzie finałowej, która w tej edycji odbywać się będzie na Uniwersytecie Warszawskim. W rundzie finałowej zespoły będą zmagać się ze sobą, występując w trzech różnych rolach – prezentującego swoje rozwiązanie (należy przygotować prezentację, w której zawarte będą informacje literaturowe, zaproponowane rozwiązanie; oceniana będzie również sama prezentacja), oponenta (wskazanie uchybień w rozwiązaniu grupy prezentującej, bez proponowania swojego rozwiązania) oraz recenzenta (merytorycznej oceny dyskusji obu stron, prezentacji itp.).

Wszystko oceniane jest przez grono jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki z różnych dyscyplin. Językiem konkursu jest język angielski.

Konkurs daje świetną okazję do rozwoju, wzmaga kreatywność, promuje pracę w grupie, a także pozwala szlifować angielski oraz umiejętność prezentacji. Pytania proszę kierować pod adres: participants@scitourn.com.

Dodatkowych informacji udziela dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak (Lokalny Komitet Organizacyjny): mfiedoruk@chem.uw.edu.pl.

Information letter

Problems Extramural 2020


International Scientific Event 12.07.2019

W imieniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszamy na seminaria, które odbędą się w przyszły piątek (12/07/2019).

Wykłady wygłoszą:

– Alexander Wlodawer, National Institutes of Health, USA

– David Eisenberg, Howard Hughes Medical Institute, University of California, Los Angeles, USA

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie jest wymagana rejestracja.

 


Wykładowcy wizytujący – nabór wniosków w konkursie ZIP

Do 8 września jednostki UW, które prowadzą studia, mogą zgłaszać kandydatów na wykładowców wizytujących.

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma przynieść korzyści studentom oraz naukowcom, m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Wykładowcy wizytujący będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy, pierwsi będą mogli podjąć pracę 1 listopada. Dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz dokumenty dla jednostek zgłaszających są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl