Konkurs na stanowisko Post-Doc (asystent) w projekcie NCN OPUS

Konkurs na stanowisko Post-Doc (asystent) w ramach projektu OPUS „Badania frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Bulska. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of Post-Doc in the OPUS project financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Ewa Bulska. Deadline for applications: 31 July 2019.


Data publikacji: 04 lipca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 sierpnia 2019