Rozstrzygnięcie konkursów o stypendia w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta i stypendium dla doktoranta w projekcie OPUS 16: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF” ogłasza, że konkurs wygrali: inż. Michał Tryniszewski (stanowisko student), oraz mgr inż. Damian Antoniak (stanowisko doktorant).

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 26 czerwca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 26 czerwca 2019