Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla magistranta OPUS NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla magistranta w projekcie OPUS 14: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrały Pani Aleksandra Sypko oraz Pani Paulina Rybicka.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 19 czerwca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 19 czerwca 2019