[LAUREACI]Sesja plakatowa Magistrantów-rok akademicki 2018/2019

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 78 Magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 75 Studentów łącznie ze wszystkich Zakładów Dydaktycznych. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 13 Laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Przyznane zostały wyróżnienia za prezentacje ustne oraz plakaty.

Laureatami zostali:

  • Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej:
Pani Wiktoria Sadowska – I miejsce
Kierownik pracy: prof. dr hab. Józef Mieczkowski oraz prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN
Pani Katarzyna Kędzia – wyróżnienie
Kierownik pracy: prof. dr hab. Rafał Siciński
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:
Dwa I miejsca:
Pani Anna Mycka – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga oraz dr Eduardo Pinilla-Gil, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura
Pani Aleksandra Wojciechowska – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Agnieszka Więckowska
Opiekun pracy: mgr Maciej Dzwonek
Trzy wyróżnienia:
Pani Karolina Gałek – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Krzysztof Miecznikowski
Opiekunowie pracy: dr Renata Solarska, mgr Katarzyna Jakubów – Piotrowska
Pani Izabela Lewińska – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Łukasz Tymecki
Opiekun pracy: mgr Michał Michalec
Pan Rafał Rutkowski – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Rafał Jurczakowski
Opiekun pracy: dr Piotr Połczyński
Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej:
Pani Weronika Wargocka – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Zbigniew Rogulski
Opiekun pracy: mgr Łukasz Cheda
Pani Agata Wójtowicz – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

  • Za wyróżniający plakat:

Pan Paweł Przybylski  (plakat P50) – I miejsce
Kierownik pracy: dr Piotr Kwiatkowski
Opiekun pracy: mgr Alicja Szulińska
Pani Justyna Głowacka (plakat P16) – wyróżnienie
Kierownik pracy: prof. dr hab. Robert Koncki
Opiekun pracy: dr Kamil Strzelak

  • Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Malwinę Wroniewicz (plakat P76)  – nagroda uczestników sesji
Kierownik pracy: prof. dr hab. Tomasz Gierczak
Panią Paulinę Bachurską (plakat P2) – nagroda pracowników
Kierownik pracy: dr hab. Karolina Pułka – Ziach

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość Graduacji Absolwentów w celu odbioru gratulacji i certyfikatów.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 18 czerwca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 27 listopada 2019