Złoty Medal Chemii – ruszyły zgłoszenia do IX edycji konkursu
18 czerwca 2019

Właśnie rozpoczął się nabór zgłoszeń do IX edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Mogą w nim wziąć udział tegoroczni licencjaci lub inżynierowie, których prace dyplomowe obejmują swoją tematyką chemię i dziedziny pokrewne. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firma DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Do konkursu Złoty Medal Chemii mogą być zgłaszane prace licencjackie i inżynierskie o znaczeniu poznawczym bądź aplikacyjnym w dziedzinie chemii oraz prace z pogranicza chemii i biologii bądź chemii i fizyki. Warunkiem jest ich zrealizowanie i obronienie w roku akademickim 2018/2019. – W dziedzinie chemii Polacy dokonują przełomowych odkryć na skalę międzynarodową. Ważnym jest aby utrzymywać ten wysoki poziom i wspierać młodych, zdolnych badaczy, którzy dopiero wchodzą w zgłębianie i rozwój tego obszaru nauki. Poprzednie edycje pokazały, że konkurs bardzo dobrze pełni taką rolę. Wierzymy, że sprawdzenie umiejętności poprzez zaprezentowanie wyników prac przed komisją konkursową jest pomocnym i ważnym krokiem w dalszej karierze Uczestników konkursu – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

W konkursie bardzo istotny jest również element rywalizacji w tym pozytywnym znaczeniu, dodatkowo wzmacniany przez atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści konkursu Złoty Medal Chemii otrzymają unikalną możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego zrealizowania badania w jego laboratoriach. Zdobywcy podium, oprócz medali, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości odpowiednio 10 tys., 5 tys. i 2,5 tys. złotych. Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane cztery wyróżnienia po 1 tys. złotych każde. Dodatkowo autorzy trzech najlepszych prac z tematyki biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych, jak co roku mogą liczyć na specjalne nagrody o wartości 2 tys. złotych każda. Fundatorem wszystkich nagród pieniężnych jest firma DuPont.

– Jest to dla nas niezwykłe wyróżnienie, że po raz kolejny możemy dołożyć swoją cegiełkę dla rozwoju młodych naukowców. Chociaż są to bardzo młodzi ludzie, to w każdej edycji pozytywnie zaskakuje nas merytoryczna wartość zgłaszanych przez nich prac, a także możliwość ich praktycznego wykorzystania. Wierzymy, że i w tegorocznej edycji konkursu Złoty Medal Chemii uczestnicy staną na wysokości zadaniamówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. Do zeszłorocznej edycji zgłoszono 60 prac z 15 uczelni, spośród których zwyciężyła praca pod tytułem “Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section” autorstwa Huberta Jóźwiaka, absolwenta Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawują: prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Izabela Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Termin nadsyłania zgłoszeń w IX edycji konkursu Złoty Medal Chemii rozpoczął się 3 czerwca i potrwa do 11 października br. Aby przystąpić do konkursu wystarczy zarejestrować swoją pracę poprzez program zgłoszenia kandydatów na stronie www.zlotymedalchemii.pl.

***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 3433075
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

Włodzimierz Soboń
DuPont Poland Sp. z o.o.
tel. +48 606 802591
email: wlodzimierz.sobon@pol.dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona konkursu Złoty Medal Chemii

http://www.dupont.com.pl/
Strona firmy DuPont Poland

http://www.ichf.edu.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

http://www.ichf.edu.pl/press/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN


[LAUREACI]Sesja plakatowa Magistrantów-rok akademicki 2018/2019

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 78 Magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 75 Studentów łącznie ze wszystkich Zakładów Dydaktycznych. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 13 Laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Przyznane zostały wyróżnienia za prezentacje ustne oraz plakaty.

Laureatami zostali:

  • Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej:
Pani Wiktoria Sadowska – I miejsce
Kierownik pracy: prof. dr hab. Józef Mieczkowski oraz prof. dr hab. Michał Dadlez, IBB PAN
Pani Katarzyna Kędzia – wyróżnienie
Kierownik pracy: prof. dr hab. Rafał Siciński
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:
Dwa I miejsca:
Pani Anna Mycka – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga oraz dr Eduardo Pinilla-Gil, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura
Pani Aleksandra Wojciechowska – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Agnieszka Więckowska
Opiekun pracy: mgr Maciej Dzwonek
Trzy wyróżnienia:
Pani Karolina Gałek – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Krzysztof Miecznikowski
Opiekunowie pracy: dr Renata Solarska, mgr Katarzyna Jakubów – Piotrowska
Pani Izabela Lewińska – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Łukasz Tymecki
Opiekun pracy: mgr Michał Michalec
Pan Rafał Rutkowski – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Rafał Jurczakowski
Opiekun pracy: dr Piotr Połczyński
Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej:
Pani Weronika Wargocka – I miejsce
Kierownik pracy: dr hab. Zbigniew Rogulski
Opiekun pracy: mgr Łukasz Cheda
Pani Agata Wójtowicz – wyróżnienie
Kierownik pracy: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

  • Za wyróżniający plakat:

Pan Paweł Przybylski  (plakat P50) – I miejsce
Kierownik pracy: dr Piotr Kwiatkowski
Opiekun pracy: mgr Alicja Szulińska
Pani Justyna Głowacka (plakat P16) – wyróżnienie
Kierownik pracy: prof. dr hab. Robert Koncki
Opiekun pracy: dr Kamil Strzelak

  • Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Malwinę Wroniewicz (plakat P76)  – nagroda uczestników sesji
Kierownik pracy: prof. dr hab. Tomasz Gierczak
Panią Paulinę Bachurską (plakat P2) – nagroda pracowników
Kierownik pracy: dr hab. Karolina Pułka – Ziach

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość Graduacji Absolwentów w celu odbioru gratulacji i certyfikatów.

Serdecznie gratulujemy!