Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu UW

Na początku kwietnia wygasł mandat jednego senatora UW. W związku z tym Uczelniana Komisja Wyborcza zarządziła wybory uzupełniające. Odbyły się 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego.

Senat Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z organów kolegialnych uczelni. Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem UW do jego kompetencji należy przede wszystkim wydawanie uchwał, w szczególności tych dotyczących Statutu UW, a także, opracowanych przez rektora, misji i strategii rozwoju uczelni, planu rzeczowo-finansowego oraz inwestycyjnego. Senat zatwierdza też m.in. roczne sprawozdania rektora UW z działalności uczelni, określa kierunki studiów i efekty kształcenia, jak również nadaje tytuł „doktora honoris causa” oraz „Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”. Szczegółowe kompetencje tego i pozostałych organów uczelni przedstawione są w Statucie UW.

Trwająca kadencja Senatu UW kończy się w 2020 roku. Wygaśnięcie mandatu jednego jego członka spowodowało zarządzenie wyboru uzupełniającego. Zgodnie z uchwałą UKW odbyły się one 12 czerwca w Auditorium Maximum na kampusie głównym. Wyboru dokonali uczestnicy posiedzenia Kolegium Elektorów UW. Kandydatów na przedstawicieli do Senatu UW można było zgłaszać spośród grupy innych niż samodzielni nauczycieli akademickich.

Wśród nich znaleźli się:

 • mgr Piotr Bachtin (Wydział Orientalistyczny),
 • dr Patrycja Chodnicka-Jaworska (Wydział Zarządzania),
 • dr Bogdan Dziobkowski (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • dr Wojciech Figiel (Wydział Lingwistyki Stosowanej),
 • dr Katarzyna Gieczewska (Wydział Biologii),
 • dr inż. Radosław Kamiński (Wydział Chemii),
 • dr Mirella Kurkowska (Centrum Europejskie),
 • dr Tomasz Lasocki (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Ewa Malinowska (Wydział Psychologii),
 • dr Renata Siuda-Ambroziak (Instytut Ameryk i Europy),
 • dr Grażyna Strzelecka (Wydział Neofilologii),
 • dr Katarzyna Szumlewicz (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji),
 • dr Łukasz Szurmiński (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii),
 • dr Michał Tomza (Wydział Fizyki),
 • dr Agata Wdowik (Wydział Polonistyki),
 • dr Łukasz Zamęcki (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
 • dr Daniel Zaszewski (Wydział Geologii).

Spotkanie z kandydatami na członków Senatu UW odbyło się 3 czerwca w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Podczas zebrania prowadzonego przez przewodniczącego UKW kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich programów działań.

W wyniku wyborów nowym członkiem Senatu UW została dr Mirella Kurkowska z Centrum Europejskiego UW.

Kadencja członków Senatu UW wybranych w wyborach uzupełniających kończy się wraz z upływem kadencji osób, których mandat wygasł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UKW.

 

Uchwała nr 121 UKW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających (pdf)

Uchwała nr 122 UKW z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zebrania prezentującego kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 3 czerwca 2019 r. (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 13 czerwca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 27 czerwca 2019