Spotkanie z dyplomatami na Ochocie
07 czerwca 2019

6 czerwca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW i na Wydziale Fizyki UW odbyło się spotkanie z ambasadorami oraz przedstawicielami korpusu dyplomatycznego Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej. W trakcie ich wizyty podjęto rozmowy m.in. na temat możliwości pogłębienia współpracy naukowo-dydaktycznej między UW a uczelniami z kręgu hiszpańskiego i latynoamerykańskiego.

Przedstawienie UW jako uczelni badawczej, prezentacja infrastruktury wydziałów przyrodniczych i wskazanie możliwości pogłębienia naukowej współpracy w skali międzynarodowej, w tym wymiany studentów i doktorantów – to podstawowe cele spotkania zorganizowanego na kampusie Ochota.

Udział w nim wzięli akredytowani w Polsce dyplomaci reprezentujący Argentynę, Brazylię, Chile, Hiszpanię, Kolumbię, Kubę, Meksyk, Panamę, Peru, Urugwaj i Wenezuelę. Ich wizyta była okazją do dyskusji na temat sposobów nawiązania nowych lub wzmocnienia już istniejących relacji między UW a uczelniami z kręgu hiszpańskiego oraz iberoamerykańskiego. Może się to w znacznym stopniu przyczynić się do podniesienia poziomu umiędzynarodowienia i rozpoznawalności uniwersytetu na świecie.

– Jednym z priorytetów naszej uczelni, ale także całego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, jest odpowiedzialna internacjonalizacja – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas spotkania. – Problemy, przed którymi stoi dzisiejszy świat, nie mogą być rozwiązane ani przez jedną osobę, ani przez pojedynczą grupę badawczą, ani nawet przez jeden uniwersytet czy jeden kraj. Musimy działać wspólnie, jeśli chcemy podejść odpowiedzialnie do największych wyzwań naszych czasów: zmian klimatycznych, masowej migracji czy zrównoważonego rozwoju.

W programie wydarzenia znalazły się prezentacje wydziałów i jednostek zlokalizowanych na kampusie Ochota. Przedstawili je reprezentanci władz Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Wybrane projekty, ukazujące różnorodność i poziom naukowy prowadzonych na UW badań, opisało czterech realizujących je naukowców: dr Anna Kajetanowicz z Wydziału Chemii, dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki, dr Julio Torres z CNBCh oraz dr Piotr Zawrzykraj z Wydziału Geologii.

Na zakończenie wizyty goszczący na UW ambasadorowie i przedstawiciele korpusów dyplomatycznych zwiedzili także kilka laboratoriów w CNBCh oraz na Wydziale Fizyki.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Studentko! Studencie! – wypełnij ankietę i wpłyń na miasto

Zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie opinii, potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów. Wyniki badania pozwolą na lepsze projektowanie działań dla społeczności studenckiej oraz na poprawę jakości życia młodych warszawiaków w mieście. Badanie potrwa do końca czerwca.

Warszawa jest największym w Polsce ośrodkiem akademickim. Działa tu blisko 70 uczelni, w których kształcą się tysiące studentów. To ogromny kapitał, a także przestrzeń dla działań popularyzujących naukę. Warszawa to metropolia otwarta na wymianę doświadczeń. Studenci stanowią dużą część społeczności miasta i mają wpływ na jego wizerunek i funkcjonowanie. Dlatego ważne jest, aby ich głos był słyszany w związku z kształtowaniem polityk miejskich, i by był brany pod uwagę przy tworzeniu i wprowadzaniu zmian w Warszawie.

– Rozpoczynamy badanie opinii studentek i studentów na temat życia i studiowania w Warszawie. Chcemy dowiedzieć się jak funkcjonują w mieście, czy angażują się w jego życie, jak korzystają z oferty uczelni, czego im brakuje i co chcieliby zmienić – mówią organizatorzy badania Ewa Kolankiewicz, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Łukasz Gala, przewodniczący Porozumienia Uczelni Warszawskich.

Badanie zostało przygotowane wspólnie z Porozumieniem Uczelni Warszawskich – organem zrzeszającym samorządy studenckie uczelni warszawskich. W prace nad badaniem zaangażowały się samorządy studenckie: Akademii Pedagogiki Specjalnej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej.

Wydarzenie na Facebooku

 

 

Źródło: www.um.warszawa.pl


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 13.06.2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 13 czerwca br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „NMR based research on new camptothecins generation in targeted oncological chemotherapy” wygłosi: dr Beata Naumczuk, reprezentująca Zakład Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków.


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 16 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2019 r. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie OPUS 16 NCN

Oferta zatrudnienia studenta w ramach projektu badawczego OPUS 16 Narodowego Centrum Nauki „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2019 r. Więcej informacji >> pdf