II czytanie Projektu Statutu UW

12 czerwca rozpocznie się II czytanie Projektu Statutu UW. Projekt uwzględnia poprawki zgłoszone w trakcie I czytania dokumentu, które trwało podczas majowych posiedzeń Senatu UW.

Projekt Statutu UW z 3 czerwca 2019 roku (pdf) >>

Poprawki do obecnej wersji projektu senatorowie mogą zgłaszać do 10 czerwca. II czytanie rozpocznie się na posiedzeniu Senatu UW 12 czerwca.

Dyskusja nad dokumentem toczyć się będzie też podczas posiedzenia Komisji Senackiej Prawno-Statutowej 10 czerwca, a także podczas pierwszego spotkania Rady uczelni UW. Projekt będzie również opiniowany przez związki zawodowe działające na uczeni.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 05 czerwca 2019

Data ostatniej modyfikacji: 24 czerwca 2019