Trzeci piknik dla pracowników UW [RELACJA]
27 maja 2019

24 maja pracownicy UW po raz kolejny mieli swoje święto. Trzecia edycja uniwersyteckiego pikniku to okazja do integracji, zabawy i udziału w konkursach z nagrodami. Na uczestników czekał też koncert Mateusza Ziółko. Pracownicy Wydziału Chemii również wzięli udział w tym wydarzeniu.

Piknik dla pracowników UW organizowany był już po raz trzeci. Co roku jest dobrą okazją, by osoby, które na co dzień się nie spotykają, mogły się zintegrować poprzez rozmowę i wspólną zabawę. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, grach i konkursach z nagrodami. W programie wydarzenia znalazł się też m.in. koncert Mateusza Ziółko i wykonanie pamiątkowego zdjęcia z drona.

Wydarzenie odbyło się w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zapraszamy za rok!

 

 

 

 


Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników UW

Pracownicy uniwersytetu otrzymają w tym roku podwyżki wynagrodzeń. Porozumienie między władzami uczelni a związkami zawodowymi o podziale subwencji dodatkowej z MNiSW na ten cel zostało podpisane 23 maja.

Średnia podwyżka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2019 roku wyniesie w przypadku:

  • pracowników obsługi – 225 zł,
  • pozostałych pracowników niebędących pracownikami akademickimi – 255 zł,
  • nauczycieli akademickich – 285 zł.

Gwarantowany wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika objętego podwyżką wyniesie odpowiednio w przypadku:

  • pracowników obsługi – 145 zł,
  • pozostałych pracowników niebędących pracownikami akademickimi – 165 zł,
  • nauczycieli akademickich – 120 zł.

Zgodnie z porozumieniem i podobnie jak w latach poprzednich, zasady przyznawania indywidualnych podwyżek w każdej jednostce muszą być podane do publicznej wiadomości.

Suma środków przeznaczonych na podwyżki wynosi 53 553,2 tys. zł. Jest to kwota subwencji dodatkowej przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – To pierwsze ogólnouczelniane podwyżki wynagrodzeń od 2015 r. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wynagrodzenia będą rosły, by nadążać za zmianami wynagrodzeń w gospodarce – komentuje prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Podwyżka wynagrodzenia w ramach tej puli przeznaczona jest dla pracowników uniwersytetu, których wynagrodzenie finansowane  jest z subwencji budżetowej, zatrudnionych co najmniej od 31 grudnia 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Podwyżka następuje z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. W najbliższych dniach do kierowników jednostek UW zostanie rozesłana informacja o wysokości kwot, którymi będą dysponowali. W tych jednostkach, które prześlą informacje zwrotne o indywidualnych podwyżkach do końca czerwca, wypłaty będą na przełomie lipca i sierpnia. W przypadku przesłania informacji zwrotnej później, wypłaty także będą odpowiednio później.

Porozumienie podpisano 23 maja podczas czwartego spotkania negocjacyjnego władz uczelni i związków zawodowych. W dyskusjach ze związkami zawodowymi ważnym tematem był wzrost najniższych wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi (w przypadku nauczycieli od 1 stycznia obowiązują podniesione minimalne wynagrodzenia zasadnicze na wszystkich stanowiskach).

Więcej informacji znajduje się w treści porozumienia.

Porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń na UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla studenta/doktoranta w projekcie SONATA 8 NCN

Oferta zatrudnienia studenta/doktoranta w projekcie NCN SONATA 8 do eksperymentalnej części projektu dotyczącego badania indukowanych światłem procesów wzbudzeń elektronowych w kompleksach metali. Kierownik projektu: dr Katarzyna Jarzembska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 czerwca 2019. Więcej informacji >> pdf


Sesja plakatowa magistrantów-otwarcie 29.05.2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że jak co roku organizowana jest sesja plakatowa, na której Studenci zaprezentują wyniki swoich prac magisterskich realizowanych w roku akademickim 2018/2019.
Sesja plakatowa zostanie uroczyście otwarta w dniu 29.05.2019 r. (środa) o godz.12.00 w holu Wydziału Chemii.

Terminy prezentacji ustnych Magistrantów z podziałem na Zakłady Dydaktyczne:

03.06.2019 (poniedziałek) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej; Stara Biblioteka, godz. 11.15-13.30
04.06.2019 (wtorek) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej; Stara Biblioteka, godz. 11.30-13.30
05.06.2019 (środa) – prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej; Stara Biblioteka, godz. 12.00-14.00.

Dr Katarzyna Pałka

 


Oferta pracy dla studenta/doktoranta w projekcie SONATA 8 NCN

Oferta zatrudnienia studenta/doktoranta w projekcie NCN SONATA 8 do programistycznej części projektu dotyczącego badania indukowanych światłem procesów wzbudzeń elektronowych w kompleksach metali. Kierownik projektu: dr Katarzyna Jarzembska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 czerwca 2019. Więcej informacji >> pdf