Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. W ramach pierwszej prowadzony jest nabór do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (UW i PAN), w ramach drugiej rekrutowani są kandydaci do programu Quantitative Psychology and Economics. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020 (pdf >>).

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

rejestracja: 23 maja – 21 czerwca

limit miejsc: astronomia – 5, nauki biologiczne – 17, nauki chemiczne – 18, nauki fizyczne – 27, nauki o ziemi i środowisku – 11, nauki matematyczne i nauki informatyczne – 22 (rekrutacja odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki – szkoły środowiskowej utworzonej przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 


Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

rejestracja: 23 maja – 14 lipca

limit miejsc: 20 w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

Dodatkowe 15 miejsc jest oferowanych w ramach programu Quantitative Psychology and Economics (QPE), który opracowały wspólnie trzy wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Doktoranci w ramach QPE będą prowadzić interdyscyplinarne badania łączące psychologię, ekonomię i matematykę. Program finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) ze środków PO WER.
Rejestracja prowadzona jest w dwóch turach: 6 maja – 10 czerwca; 1 lipca – 22 lipca.
Więcej informacji o programie QPE >>


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: archeologia – 7, filozofia – 11, historia – 16, językoznawstwo – 23, literaturoznawstwo – 25, nauki o kulturze i religii – 12, nauki o sztuce – 6

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >>


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: ekonomia i finanse – 13, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 5, nauki o bezpieczeństwie – 4, nauki o komunikacji społecznej i mediach – 5, nauki o polityce i administracji – 18, nauki o zarządzaniu i jakości – 5, nauki prawne – 25, nauki socjologiczne – 11, pedagogika – 5, psychologia – 9

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 23 maja 2019

Data ostatniej modyfikacji: 26 czerwca 2019