Mikrogrant na badania wstępne dla duetu naukowców WUM-UW
23 maja 2019

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali dofinansowanie w postaci mikrograntu na badania wstępne. Środki, które przekażą obie Uczelnie pokryją koszty działań mających na celu przygotowanie projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Wsparcie finansowe otrzymają: dr Katarzyna Zawada z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wspólnego projektu jest wykonanie badań wstępnych dotyczących rodników nitroksylowych – związków chemicznych  stosowanych w badaniach stresu oksydacyjnego oraz testowanych w kierunku ich zastosowania jako nowych, mniej toksycznych niż obecnie stosowane, środków kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Zaplanowane w ramach projektu badania będą przeprowadzone równolegle na WUM i UW i skupią się na syntezie rodników i ich fizykochemicznej charakteryzacji oraz właściwościach antyoksydacyjnych rodników z użyciem spektroskopii EPR i testach cytotoksyczności.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.wum.edu.pl


Wykłady prof. Paula Bagusa z University of North Texas w CNBCh

W terminie 27.05-10.06.2019 r., w ramach projektu Visiting Professor Programme, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odwiedzi prof. Paul Bagus z University of North Texas, Denton, Texas USA.

Pan profesor będzie gościem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni kierowanej przez dr hab. Adama Lewerę.

Podczas pobytu, prof. Paul Bagus wygłosi 3 wykłady.

Terminy:

28.05 (wtorek) o godz. 9.30, sala 0.37 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Theoretical Analysis and Understanding of Chemisorption”
30.05 (czwartek) o godz. 11.00, sala 0.38 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Extracting Chemistry From the Analysis of Core-Level Spectra”
3.06 (poniedziałek) o godz 11.00, sala 0.38 w CNBCh UW – tytuł wykładu „Multiplets: A Tutorial”

Jeśli byliby Państwo zainteresowani konsultacjami, prosimy o kontakt z dr hab. Adamem Lewerą, e-mail: alewera@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: http://vpp.cnbch.uw.edu.pl/about-visitors/ oraz http://cnbch.uw.edu.pl/

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3


Rekrutacja do szkół doktorskich UW

23 maja ruszyła rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. W ramach pierwszej prowadzony jest nabór do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki (UW i PAN), w ramach drugiej rekrutowani są kandydaci do programu Quantitative Psychology and Economics. 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Celem rekrutacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020 (pdf >>).

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

rejestracja: 23 maja – 21 czerwca

limit miejsc: astronomia – 5, nauki biologiczne – 17, nauki chemiczne – 18, nauki fizyczne – 27, nauki o ziemi i środowisku – 11, nauki matematyczne i nauki informatyczne – 22 (rekrutacja odbywa się w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Matematyki i Informatyki – szkoły środowiskowej utworzonej przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk)

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 


Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

rejestracja: 23 maja – 14 lipca

limit miejsc: 20 w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

Dodatkowe 15 miejsc jest oferowanych w ramach programu Quantitative Psychology and Economics (QPE), który opracowały wspólnie trzy wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Doktoranci w ramach QPE będą prowadzić interdyscyplinarne badania łączące psychologię, ekonomię i matematykę. Program finansowany jest z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) ze środków PO WER.
Rejestracja prowadzona jest w dwóch turach: 6 maja – 10 czerwca; 1 lipca – 22 lipca.
Więcej informacji o programie QPE >>


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: archeologia – 7, filozofia – 11, historia – 16, językoznawstwo – 23, literaturoznawstwo – 25, nauki o kulturze i religii – 12, nauki o sztuce – 6

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >>


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: ekonomia i finanse – 13, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 5, nauki o bezpieczeństwie – 4, nauki o komunikacji społecznej i mediach – 5, nauki o polityce i administracji – 18, nauki o zarządzaniu i jakości – 5, nauki prawne – 25, nauki socjologiczne – 11, pedagogika – 5, psychologia – 9

Przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów >> 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie NCN OPUS 14

Konkurs na stanowisko adiunkta w ramach projektu NCN OPUS 14, nr UMO-2017/27/B/ST4/02739: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc in the NCN OPUS 14, no. UMO-2017/25/B/ST4/02698 project entitled „Theory of relativistic and quantum electrodynamics effects for the prediction of dielectric and refractive properties of atomic gases” financed by NCN is open for application. Project leader: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 10 June 2019. For more info see >> eng